ЕВРОХОЛД – Енергиен и Застрахователен Холдинг
Най-големият публичен холдинг в България по приходи

  • Собственик на най-голямата независима застрахователна група в ЮИЕ по брутен премиен приход - ЕИГ
  • Водеща финансова и ютилити група в ЦИЕ и ЮИЕ, листвана на БФБ и ВФБ
  • 14 страни в Европа
  • 25 години история
  • €1.92 млрд. годишни приходи
  • €1.93 млрд. активи
  • 7 млн. клиенти
  • 30 придобивания


Борсова информация

25-May-22 / 04:10 Europe/Sofia
Борсов код EUBG
Стойност 2.28
Промяна 5.56%
Още