English

Everybody has a story, we have a vision.Еврохолд е водеща българска компания, оперираща на Балканите и фокусирана в управление на активи, общо застраховане, лизинг и продажба на нови автомобили. Успешното интегриране на тези взаимно допълващи се дейности подпомага създаването на устойчиви и рентабилни канали за продажба и води до реализирането на значителни финансови и оперативни синергии.

Борсова информация

25-Oct-20 / 21:03 Europe/Sofia
4EH    1.55    -3.73% Борсов код
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash player.