Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 14.08.2018
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.63 1.63 1.63 1.63 -1.21 1.64 1.55
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.41 19.02.2018
Последна цена 1.63 14.08.2018
Максимална цена 1.65 13.08.2018
Минимална цена 1.41 19.02.2018
Процентно изменение +16.014  
Стойностно изменение 0.225  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.