Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 19.01.2018
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.38 1.38 1.38 1.38 -1.78 1.4 1.38
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.28 24.07.2017
Последна цена 1.38 19.01.2018
Максимална цена 1.48 28.12.2017
Минимална цена 1.2 16.08.2017
Процентно изменение +7.897  
Стойностно изменение 0.101  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.