Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 20.07.2017
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.26 1.26 1.26 1.26 +0.64 1.28 1.26
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 0.61 20.01.2017
Последна цена 1.26 20.07.2017
Максимална цена 1.29 10.07.2017
Минимална цена 0.6 24.01.2017
Процентно изменение +105.212  
Стойностно изменение 0.646  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.