Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 17.11.2017
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.34 1.3 1.34 1.33 -0.07 1.34 1.27
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 0.83 23.05.2017
Последна цена 1.34 17.11.2017
Максимална цена 1.37 05.09.2017
Минимална цена 0.83 25.05.2017
Процентно изменение +60.552  
Стойностно изменение 0.505  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.