Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 23.03.2017
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
0.94 0.94 0.94 0.94 +0.43 0.95 0.9
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 0.69 28.09.2016
Последна цена 0.94 23.03.2017
Максимална цена 0.99 20.03.2017
Минимална цена 0.59 12.01.2017
Процентно изменение +35.901  
Стойностно изменение 0.247  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.