Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 15.06.2018
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.42 1.4 1.4 1.41 -6.33 1.5 1.4
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.3 18.12.2017
Последна цена 1.4 15.06.2018
Максимална цена 1.52 24.04.2018
Минимална цена 1.3 18.12.2017
Процентно изменение +8.077  
Стойностно изменение 0.105  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.