Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 25.05.2017
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
0.83 0.83 0.83 0.83 -0.48 0.9 0.83
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 0.74 29.11.2016
Последна цена 0.83 25.05.2017
Максимална цена 1 12.04.2017
Минимална цена 0.59 12.01.2017
Процентно изменение +22.733  
Стойностно изменение 0.168  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.