Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 10.12.2018
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.61 1.61 1.61 1.61 -0.31 1.61 1.59
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.46 13.06.2018
Последна цена 1.61 10.12.2018
Максимална цена 1.65 30.08.2018
Минимална цена 1.41 15.06.2018
Процентно изменение +10.274  
Стойностно изменение 0.15  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.