Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 21.09.2017
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.32 1.32 1.32 1.32 -0.6 1.33 1.32
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 0.86 03.04.2017
Последна цена 1.32 21.09.2017
Максимална цена 1.37 05.09.2017
Минимална цена 0.82 11.05.2017
Процентно изменение +53.009  
Стойностно изменение 0.458  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.