..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 15.07.2019
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.98 1.98 1.98 1.98 -1 0 0
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.5 22.01.2019
Последна цена 1.98 15.07.2019
Максимална цена 2.89 19.03.2019
Минимална цена 1.4 30.01.2019
Процентно изменение +32  
Стойностно изменение 0.48  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.