..
Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 21.06.2019
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.93 1.87 1.93 1.88 +3.21 1.93 1.9
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.61 28.12.2018
Последна цена 1.93 21.06.2019
Максимална цена 1.93 21.06.2019
Минимална цена 1.4 30.01.2019
Процентно изменение +19.876  
Стойностно изменение 0.32  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.