Комуникация и медии

ЕЕЕC придоби пълен контрол в „ЕРМ Запад” и „Електрохолд Продажби”

Енергийният подхолдинг на Еврохолд изкупи всички останали акции на миноритарни собственици за близо 7.8 млн. лв. (4 млн. евро) и двете компании ще бъдат отписани от регистъра на публичните дружества

София, 8 септември 2022 г. - Енергийният холдинг Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), част от Еврохолд България АД и мажоритарен собственик на Електрохолд, увеличи участието си в двете дъщерни компании на енергийната група – Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД, с предходно наименование ЧЕЗ Разпределение България АД) и Електрохолд Продажби АД (с предходно наименование ЧЕЗ Електро България АД) до 100% от капитала.

Придобиването на всички акции в двете компании е резултат от последните отправени търгови предложения за изкупуване на акциите на миноритарните акционери, които мажоритарният акционер преди това не притежаваше. Процедурата започна на 29 август и приключи на 7 септември. EEEC придоби допълнителни 14 416 акции на ЕРМ Запад за близо 4.376 млн. лв. (2.237 млн. евро) или 303.55 лв. (155.2 евро) на акция, както и 117 акции на Електрохолд Продажби за 3.412 млн. лв. (1.744 млн. евро) или 29 161.02 лв. (14 909.79 евро) на акция.

Търговите предложения бяха осъществени съгласно чл. 157а от ЗППЦК. Двете дружества ще бъдат отписани от регистъра на публичните дружества на КФН.   

Както вече обявихме, консолидираме участието си в дъщерните дружества, а компаниите от групата на Електрохолд остават достъпни за инвеститорите на борсата през крайния собственик - Еврохолд, чийто акции се търгуват на борсите в София и Варшава, и в чийто отчети се консолидират резултатите на всички подразделения на енергийната ни група. С тази стъпка подобряваме и лихвените условия по синдикирания заем, отпуснат за придобиването на енергийния бизнес”, коментира Кирил Бошов, Председател на Управителния съвет на „Еврохолд България”.