Комуникация и медии

ЕЕЕC ще увеличи допълнително дела си в ЕРМ Запад и Електрохолд Продажби след последните търгови предложения

Енергийният подхолдинг на Еврохолд ще изкупи и всички останали акции в двете дружества, собственост на миноритарни акционери

София, 21 юни 2022 - Енергийният холдинг Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), част от Еврохолд България АД и мажоритарен собственик на Електрохолд, ще увеличи допълнително дела си в двете публични дъщерни компании на енергийната група - Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД, с предходно наименование ЧЕЗ Разпределение България АД) и Електрохолд Продажби АД (с предходно наименование ЧЕЗ Електро България АД), в резултат на осъществените търгови предложения за изкупуване на акциите на миноритарните акционери. 

След финализиране на сделките с акционерите, приели предложенията, EEEC ще придобие допълнителни 6165 акции на ЕРМ Запад за около 1.87 млн. лв. (954 хил. евро), с което ще увеличи дела си в дружеството до 99.25% от капитала, както и 37 акции на Електрохолд Продажби за близо 1.05 млн. лв. (538 хил. евро), при което участието му в компанията ще достигне 97.66% от капитала. Енергийният подхолдинг на Еврохолд също така ще поиска да изкупи и останалите акции в двете компании, които все още не притежава, съгласно условията по чл. 157а от ЗППЦК. По този начин EEEC ще увеличи участието си в капитала на двете дружества до 100%. Енергийният подхолдинг на Еврохолд планира да отпише двете дружества от регистъра на публичните компании. 

“Целта ни е да консолидираме максимално участието си в дъщерните дружества. Всички компании от групата на Електрохолд ще останат достъпни за инвеститорите през компанията-майка - Еврохолд, чийто акции се търгуват на борсите в София и Варшава, и в чийто отчети се консолидират резултатите на всички подразделения на енергийната ни група”, коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд.

EEEC придоби седем дружества на чешката ЧЕЗ Груп за 335 млн. евро през юли 2021 г. След транзакцията холдингът стана собственик на 67% от най-големия дистрибутор (ЕРМ Запад) и доставчик (Електрохолд Продажби) на електрическа енергия в България, както и 100% от най-големия търговец в сектора (Електрохолд Трейд). EEEC придоби също компания за ИКТ услуги, соларен парк, производствена мощност за енергия от биомаса, както и дружеството (Електрохолд България), което координираше дейността на всички подразделения на ЧЕЗ Груп в България.