Комуникация и медии

Еврохолд ще притежава над 88% от ЧЕЗ Разпределение и над 69% от ЧЕЗ Електро след търговите предложения за миноритарните дялове

София, 12 ноември 2021 - Мажоритарният собственик на ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), част от Еврохолд България АД, ще увеличи дяловете си в двете компании до съответно 88.2% и 69.3% от капитала в резултат на осъществените търгови предлагания и след приключване на сделките с акционерите, които са приели предложенията. 
  
Търговите предложения на EEEC за изкупуване на остатъчните акции в двете енергийни дружества са приети от общо 143 акционери на ЧЕЗ Разпределение и 19 акционери на ЧЕЗ Електро. След финализиране на сделките EEEC, която към момента притежава 67% от капитала на всяка от двете компании, ще придобие допълнителни 408 552 акции или 21.2% от капитала на ЧЕЗ Разпределение за близо 118.9 млн. лв., както и допълнителни 117 акции или 2.3% от капитала на ЧЕЗ Електро за около 3.2 млн. лв. През октомври енергийният подхолдинг на Еврохолд предложи да придобие остатъчните 33% от капитала на двете дружества за близо 230 млн. лв. 
 
През юли притежаваната от Еврохолд - EEEC, придоби седем дружества на чешката ЧЕЗ Груп за 335 млн. евро. В резултат на транзакцията холдингът стана мажоритарен собственик на най-големия дистрибутор, доставчик и търговец на електрическа енергия в България. EEEC придоби също компания за IT услуги, соларен парк, производствена мощност за енергия от биомаса, както и дружеството, което координираше дейността на всички подразделения на ЧЕЗ Груп в България.