Уважаеми студенти,

Част от дългосрочна стратегия на Еврохолд България като социално отговорна компания е да подкрепя професионалната ориентация и реализация на студентите чрез възможност за летен стаж.

Компанията предоставя възможност на младите хора да се потопят в ежедневния ритъм на реалния бизнес в три основни направления: автомобили, лизинг и застраховки.

Еврохолд България стартира първата си Стажантска програма 2011, като ви предлага:

• Гъвкаво работно време – на 4 или 8 часов работен ден
• Възможност за придобиване на опит в голяма холдингова структура
• Продължителност на стажа от 1 до 3 месеца

Областите, сред които може да избирате, са:

• Финанси
• Счетоводство
• Право
• Информационни технологии
• Маркетинг
• Продажби
• Други

Кандидатите имат възможност да избират професионалната област на стажа според своите интереси, а всеки студент има шанс да бъде избран, ако:

• е завършил успешно трети курс
• има отлична компютърна грамотност
• владее английски език
• има мотивация за усъвършенстване чрез практиката и ясно дефиниран интерес към определена област

Компанията не изисква от студентите да имат предишен професионален опит, а  Процедурата за подбор преминава през два етапа: подбор по документи и интервю.

Как да кандидатствате?
Попълнете формуляр за кандидатстване (изтеглете го от тук) и изпратете на e-mail: careers@eurohold.bg

Краен срок за подаване на документи: 30.04.2011 г.

Начало на стажа: юни 2011 г.

Само одобрените по документи кандидати получават обратна връзка и допълнителна информация за процеса на подбор.
Има възможност за започване на  стаж и от месец май.