Комуникация и медии

"Еврохолд България" зае първото място в "Дневник 100"

Финансовият сектор и първичните публични предлагания движеха бурното развитие на българския фондов пазар през 2007 г. Това показва втората поредна класация на 100-те най-добри публични компании на Българската фондова борса - "Дневник 100", подготвена от вестник "Дневник". Начело на класацията се нарежда "Еврохолд България", следван от Корпоративна търговска банка, Първа инвестиционна банка (ПИБ), "Монбат" и Българо-американска кредитна банка. В първите 15 компании влизат и останалите банки на борсата, както и дружества от инфраструктурния и производствения сектор.

Изданието класира компаниите по пет критерия - общи приходи за 2007 г., ръст на приходите, марж на печалбата, ликвидност според броя сделки за годината и пазарната им капитализация. Всеки критерий участва с равно тегло във формирането на крайният ранг на компаниите. За целта са използвани консолидирани неодитирани финансови резултати за компаниите, които имат какво да консолидират, и одитирани неконсолидирани данни за останалите дружества.

Първите 5 дружества на "Дневник 100"

1."Еврохолд България"

2.Корпоративна търговска банка

3.Първа инвестиционна банка

4."Монбат"

5.Българо-американска кредитна банка