Изтеглете: Годишен консолидиран доклад за дейността и финансов отчет, 31.12.2016 (pdf 15114.53 KB) Годишен доклад за дейността и финансов отчет, 31.12.2016 (pdf 24699.32 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 31.12.2016 (pdf 1922.21 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 31.12.2016 (pdf 1631.2 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 30.09.2016 (pdf 1913.41 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 30.09.2016 (pdf 2122.7 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 30.06.2016 (Прегледан) (pdf 5150.67 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 30.06.2016 (pdf 1903.8 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 30.06.2016 (pdf 1641.58 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 31.03.2016 (pdf 1913.88 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 31.03.2016 (pdf 1614.38 KB)