Комуникация и медии

Консолидирани резултати на Еврохолд за 2017: Двоен ръст на печалбата и значително увеличение на рентабилността на основните бизнес линии

Приходите надхвърлят 1.2 млрд. лв.
Нетната печалба се удвоява до близо 20 млн. лв.  
Оперативната печалба (EBITDA) се увеличава с 50% до 52 млн. лв. 
Собственият капитал расте два пъти до 211 млн. лв. 
Позитивни очаквания за 2018 г.

Една от големите български публични компании - Еврохолд България АД, изпраща силна 2017 г. след стабилен ръст на приходите и значително повишение на рентабилността и на трите стратегически бизнес линии на холдинга - застраховане, продажба на автомобили и лизинг, сочи консолидираният отчет на дружеството. 

Приходите на холдинга за изминалата година надхвърлят 1.2 млрд лв., което е 14% ръст на годишна база, а нетната печалба се удвоява до близо 20 млн. лв. Оперативната печалба (EBITDA) се увеличава с 50% до приблизително 52 млн. лв. Собственият капитал на компанията нараства два пъти до близо 211 млн. лв., а активите й към декември превишават 1.3 млрд. лв.  
 Застрахователният бизнес на Еврохолд в Югоизточна Европа, представен от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ), има съществен принос за постигнатите резултати. Приходите от него нарастват с 14% за година до близо 970 млн. лв., а нетната печалба се повишава 4 пъти до около 37 млн. лв. Само приходите от застрахователни премии растат с 22% до 645 млн. лв.  

Автомобилният и лизинговият бизнес на Еврохолд, опериращи съответно под бранда Авто Юнион АД и Евролийз Груп ЕАД, също повишават значително продажбите и печалбата си.

През 2017 г. Еврохолд издаде облигационна емисия на международните пазари за 70 млн. евро и увеличи капитала си с близо 41 млн. евро като в увеличението се включиха всички големи акционери на компанията. Холдингът и застрахователният му бизнес получиха и първия си рейтинг от международната агенция Фич. Специализираното в инвестионно посредничество дъщерно дружество - Евро-Финанс АД, придоби миноритарен дял в германската банка Varengold Bank AG, която се очаква да отвори клон в България до края на март 2018 г. ЕИГ завърши покупката на АТЕ insurance в Румъния и придоби значителен дял в руския застраховател ООО РСО Евроинс.
   
Асен Христов, председател на надзорния съвет на Еврохолд България АД, коментира: „Постигнатите резултати говорят сами по себе си. Еврохолд е все по-разпознаваемо име сред инвеститорите, които се интересуват от Източна Европа. Към облигациите ни имаше силен интерес и в емисията се включиха инвеститори от всички големи финансови центрове на Европа. Уверени сме, че ни предстоят нови успешни излизания на капиталовия пазар в Европа. Сделката в Русия е част от стратегията ни за разширяване в страните от ОНД, а компанията, в която придобихме значителен дял, е много добре позиционирана във важни за нас продуктови линии като карго, туристически застраховки и др. ООО РСО Евроинс застрахова над 1/3 от руските туристи в България. Очакванията ни за 2018 г. са позитивни. Прогнозите за икономиките на страните, в които оперираме, са благоприятни и предвижданият икономически растеж ще стимулира по-нататъшното проникване на застрахователните ни услуги.“