Изтеглете: Годишен доклад за дейността и финансови отчети, 31.12.2020 (pdf 7489.28 KB) Годишен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 31.12.2020 (pdf 7975.28 KB) Актуализиран междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 31.12.2020 (pdf 3150.35 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 31.12.2020 (pdf 2976.9 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 31.12.2020 (pdf 1623.71 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 30.09.2020 (pdf 2946.25 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 30.09.2020 (pdf 1541.53 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 30.06.2020 (pdf 2917.82 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 30.06.2020 (pdf 1527.99 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 31.03.2020 (pdf 2671.92 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 31.03.2020 (pdf 1488.33 KB)