Изтеглете: КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2022 (pdf 8094.07 KB) Годишен доклад за дейността и финансови отчети, 31.12.2022-pdf (pdf 5053.83 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 31.12.2022 (pdf 3897.15 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 31.12.2022 (pdf 2312.23 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 30.09.2022 (pdf 3627.7 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 30.09.2022 (pdf 2158.62 KB) Преглед от независим одитор на междинен съкратен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г. на Еврохолд България АД (pdf 4082.09 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 30.06.2022 (pdf 3431.04 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 30.06.2022 (pdf 2054.34 KB) Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови отчети, 31.03.2022 (pdf 2849.06 KB) Междинен доклад за дейността и финансови отчети, 31.03.2022 (pdf 1979.88 KB)