Ако не кандидатствате по конкретна обява, можете да заявите интереса си към работа в Еврохолд България като ни изпратите професионална автобиография и мотивационно писмо. Моля, посочете професионалната област, в която бихте искали да работите и считате, че имате опит, знания и потенциал да се реализирате като специалист.

Лице за контакт:  Мария Аврамова, Директор Човешки ресурси
e-mail: careers@eurohold.bg
тел.: 02/462 1157

Уважаеми кандидати,
С подаването на документи за кандидатстване на работа в Еврохолд България АД се счита, че сте съгласни:
• данните, които предоставяте на Еврохолд България АД и свързаните дружества от Групата, във връзка с процеса на подбор и евентуалното трудово/гражданско правоотношение по трудов договор / договор за управление и които са лични данни по смисъла Закона за защита на личните данни, да се съхраняват, обработват и използват от Еврохолд България АД;
• запознати сте с целта на обработка на личните данни;
• предоставяте личните си данни доброволно.