Комуникация и медии

Ахмеа и Евроинс постигнаха споразумение по сделката за Интерамерикан България

Зайст/София, 21ви август 2013 – Ахмеа и Евроинс Иншурънс Груп подписаха договор за българските застрахователни компании Интерамерикан България и Интерамерикан Животозастраховане. Споразумението касае прехвърляне на застрахователните дейности на Ахмеа в България. Сделката се очаква да бъде завършена през втората половина на 2013 г. след одобрение на регулаторните органи.

Вилем фан Даун, Председател на Управителния съвет на Ахмеа споделя: „Сделката е резултат от стратегията ни за развитие на международния бизнес на Ахмеа. Възнамеряваме да инвестираме в големи компании в нашата основна сфера на дейност общо застраховане и здравно осигуряване, които работят чрез директни канали за продажба или посредством банкови продукти. Уверени сме, че с подкрепата на Евроинс Иншурънс Груп Интерамерикан ще продължи развитието си на разрастващия се български застрахователен пазар и ще продължи да работи в услуга на клиентите и акционерите на дружеството.“

Изпълнителният директор на Евроинс Кирил Бошов коментира: „Доволни сме, че постигнахме съгласие с Ахмеа по покупката на Интерамерикан България. С тази сделка Евроинс Иншурънс Груп ще придобие всички застрахователни лицензи – за общо и животозастраховане и здравно осигуряване. Дружеството ще може да предложи на настоящите и бъдещите си клиенти пълна гама комбинирани застрахователни продукти. Радваме се, че с тази сделка застрахователната група продължава стратегията си за развитие.“

С оглед гарантиране на безпрепятственото прехвърляне и подкрепа за развитието на компанията, настоящият изпълнителен директор на Интерамерикан България Доминик Боден прие да остане в дружеството и при новия собственик.