Комуникация и медии

Асен Христов пред в. Пари, 07.04.2008: Застрахователят EIG е на прага на нова сделка

- Господин Христов, кои компании от портфейла на Еврохолд България са най-печеливши и какво ги прави успешни?

Най-голям принос в приходите и печалбата на Еврохолд България за 2007г. имат секторите Финанси и Застраховане, като реализираните приходи от тези направления за изминалата година са в размер на  184 млн. лв., което е трикратен ръст спрямо 2006 г. От тях 168 млн. лв. са постигнати от застрахователния ни подхолдинг EIG. Съответно и делът на тези направления в нетната печалба е над 50%. Компаниите в портфейла ни са от динамично развиващи се отрасли на икономиката и най-важното – професионално ръководени от мениджърите. Неведнъж съм изтъквал изключителната роля на мениджърския екип, с който работим – те са хора с богат опит и способности. Нашата формула е професионализъм, честност и откритост. Освен това постигаме добра синергия като ефектът е най-голям между автомобилното направление, лизинга и застраховането.

- Какъв е пазарният ви дял в момента? Към какъв дял от пазара се стремите в следващите 2 и 5 години?

Евроинс е с 5.2% пазарен дял в общото застраховане за 2007 г. като в средносрочен план сме заложили достигане на 7%  дял. При Евролийз Ауто месечният капацитет за нарастване на лизинговото портфолио е 10 млн. лв. При автомобилните продажби Еспас Ауто, който е оторизиран представител на Дачия и Рено, е най-големият дилър на Рено в страната, 60% от продажбите в страната на Нисан са осъществени от Нисан София и във високия сегмент -Скандинавия Моторс като изключителен представител на СААБ за България, където продажбите са по-скромна бройка, но в цял свят е така – малък процент от населението може да си позволи висок клас автомобили.

- Какво да очакваме от Еврохолд и EIG до края на 2008 г.?

Еврохолд има за цел да се развие като регионална финансова група, фокусирана в Общо застраховане, Лизинг, Автомобили. През 2008 г. ще продължим да работим в посока на постигане на стратегическите ни цели. Както знаете през 2007 г. придобихме 12-тата  по големина застрахователна компания в Румъния- Аситранс Асигурари, в началото на тази година купихме Макошпед, Македония, в напреднал стадии са преговорите по придобиването на друга застрахователна компания в региона и ако нямаме забавяне от административно естество, бихме могли да финализираме сделката до края на годината.

-Мениджмънтът на компанията си е поставил за цел да придобие значителен пазарен дял в областта на застраховането в България, Румъния и Македония. Как ще постигнете това?

Ние имаме значителен опит в застраховането – 10 години вече сме на застрахователния пазар в България, създадохме един много добър екип и щом успяхме да изградим успешна застрахователна компания в България със собствено ноу-хау, няма причина да имаме проблем в Румъния и Македония. Пазарите са еднотипни, както вече казах, т.е. изненади в това отношение не може да има, създадохме една подходяща рамка – EIG, която да обедини политиката ни чрез обща маркетинговата стратегия, брандиране, общо управление на активите, обща стратегия за управление на риска, презастраховане и т.н. 


- Предстоят ли ви други придобивания и към какви компании се ориентирате?

Да, работим в тази посока и EIG проучва няколко компании в Сърбия, Турция, Албания и Молдова. Също така, имаме интерес и към разрастване в посока големи застрахователни пазари като Русия и Украйна.
На втората част на въпроса: Първо проучваме пазара – търсим пазари с потенциал за растеж. Както знаете, важен показател в това отношение при застраховането е степента на застрахователно проникване – ние се ориентираме към пазари с ниска степен на застрахователно проникване. Страните от региона са атрактивни за нас и от друга гледна точка – ние сме близки като народопсихология, език, културни особености и т.н.

- Какво се промени за вас 1 година след влизането на България в ЕС? Вече стартирахте дейност в Унгария и Испания.

Значително се разшири пазара и възможностите пред бизнеса. С Европейската директива за свободно предоставяне на финансови услуги се даде възможност
за осъществяване на дейност на фирми от страните-членки като отпадна необходимостта от фирмена регистрация в съответната държава. Ние първи се възползвахме от тази възможност, но за съжаление, имаше някои бюрократични детайли, които не бяха предвидени защото това е новост не само за нас, но и за останалите страни-членки на ЕС. Не бих казал, че забавянето е повод за притеснение – всяко начало е съпроводено с трудности и смятам, че много скоро машината ще сработи.

- Каква е равносметката след обединяването на Старком Холдинг и Еврохолд ?

Създадохме една от най-ликвидните компании на БФБ, което е сериозен атестат за нас. Въпреки корекцията, която наблюдаваме на фондовия пазар и която даде отражение и върху цената на акциите на Еврохолд България, интересът по позицията продължава да е голям, политиката на прозрачност даде своите плодове като доверието на инвеститорите към нас се запази. Смятаме и занапред  да отстояваме принципите на добро корпоративно управление, да работим в посока развитие и усъвършенстване.

Магдалена Иванова