Комуникация и медии

Асен Христов пред Investor.bg: Придобиванията на застрахователи от Еврохолд са доста напреднали

Публикация от: 03.12.2007
Асен Христов е председател на Надзорния съвет на Еврохолд България АД, председател на Управителния съвет на Скандинавия моторс от 2005 г. и председател на Надзорния съвет на Евроинс от 2003 г. В периода 1996-2000 г. е председател на Евробанк. Вицепрезидент на Българската федерация по лека атлетика и в Топ 10 на Ранглистата по маратон за всички времена в България. Магистър по физика от СУ Св. Климент Охридски.

Разговаряме с г-н Христов във връзка с приключилия търг  за акции на Етропал АД, както и със започването на кампанията по сключване на застраховка Гражданска отговорност в България и Румъния.

Г-н Христов, има ли развитие около банковия лиценз на Еврофинанс, БНБ обяви, че вече ще дава лицензи само на финансови групи с висок рейтинг, очаквате ли проблеми пред получаването на лиценз?


През лятото на 2007 г. Капиталът на Евро Финанс бе увеличен от 2 на 15 милиона лева. Настоящото законодателство не третира в необходмата степен на прецизност случайте, в които действащо дружество би желало да кандидатства за банков лиценз. В този случай е възможно да се наложи създаването на нова дъщерна на Евро Финанс компания. В момента нашите консултанти извършват необходимите проучвания с оглед намирането на най-добрия подход.

За Етропал, справедливо ли беше да няма търсене за цялото количество акции?

Като мениджъри на Еврохолд България винаги сме били наясно със справедливата пазарна цена на дружеството и в никакъв случай нашата стратегия по листването на Етропал не е имала за цел да гоним рекорди за презаписване на емисията. И към днешна дата сме убедени, че 7.95 лв. за акция е напълно обоснована цена. Основният критерий според нас едно листване да се счита за успешно е когато чрез цената се намери баланса между търсене и предлагане. В този смисъл  считам, че най-успешното предлагане е когато има 100% пласмент при 100% подадени поръчки. Постигнатите 76% пласмент на акциите на Етропал и то в един изключително труден за международните капиталови пазари момент според нас правят емисията на Етропал като една от успешните на БФБ. Поне две добри новини има за акционерите на Еврохолд България след този търг: първо, беше реализирана една значителна счетоводна печалба и второ, холдингът запази по-голям процент от предприятието, което ще му даде възможност да продължи да се възползва в по-голяма степен от неговите изключителни възможности за растеж. Етропал е с може би най-технологичното производство сред дружествата на БФБ-София. Около 70% от дейността на Етропал е по технологии, които се владеят от 3-4 компании в Европа. Голяма част от продукцията е за износ и непрекъснато нараства. В следващите две години в тези технологии ще продължава да се инвестира и те ще имат все по-голям дял в продажбите на Етропал. Дъщерното му предприятие в Италия - Фибра, специализирано в производството на мембрани за хемодиализатори, има марж на печалбата от 30-35%. Затова е подходящо да се гледа консолидираното P/E и нищо чудно за цялата 2007 г. то да излезе под 20. Фибра в Италия стартира през юни и буквално всеки месец резултатите му се удвояват. Производителите на фибри в Европа с нашето дружество са общо 3. Мембраната за хемодиализатора е с дебелина на човешки косъм и е куха. Произвежда се от биополимери, от целулозен ацетат и представлява уникална технология. Това го прави близко до монопол, защото за тази технология трябват много пари като инвестиция и има само 2-3 производителя в Европа. Дори да имаш нужните пари за такава инвестиция, се нуждаеш и от ноу-хау и много време, за да я осъществиш. Това прави Етропал с изключително здрав фундамент и е много трудно някой да направи негов конкурент не само в България, но и в Източна Европа. Междувпрочем за Етропал и в момента има няколко кандидата, които имат желание да закупят остатъчния дял, който не продадохме на борсата, защото могат да оценят високия потенциал на дружеството.

Ще публикувате ли данни всеки месец, както го правят някои други дружества?

Считаме, че публикуването на ежемесечни данни, особено при холдингови компании, които имат над 20 дъщерни дружества, по принцип е технически невъзможно. Що се отнася до листваните дъщерни предприятия като Евроинс и Етропал, на настоящия етап също не смятаме да приемем тази практика, тъй като месечните резултати особено в някои от бизнесите много често са повлиявани от сезонността и това понякога може да доведе до неособено прецизна картина за финансовите резултати на дружеството пред инвестиционната общност. И занапред смятаме да продължим добрата практика за тримесечни и годишни прогнози. Считано от това тримесечие, финансовите резултати на публичните компании в Холдинга, както и самият Холдинг, ще бъдат публикувани на 20-то число на месеца, следващ отчетния период, а не на 30-то, както изискват регулациите.
Другата идея за подобряване на corporate governance на Холдинга е поне два пъти годишно да бъдат организирани т.нар. investment conferences, на които пред всички заинтересовани инвеститори и с максимална откритост към медиите да бъдат подробно разяснявани както резултатите, така и инвестиционните планове на Холдинга. Първата investment conference ще бъде организиране през първото тримесечие на 2008 г.

Защо придобихте дял от Булленд Инвестмънт АДСИЦ? С 25% дял контролирате ли този АДСИЦ?

Булленд Инвестмънт е един от сравнително малките АДСИЦ, инвестиращи в земеделски земи, което до настоящия момент е управлявано относително консервативно, като целта е била по-скоро търсене на доходност, отколкото натрупване на обем от десетки хиляди декара земеделска земя. Това е и което ни привлече да инвестираме в това дружество, защото изключително много съвпада с основната цел на Холдинга за всеки бизнес, в който той инвестира, а именно търсене на максимум доходност от всяка сделка, а не самоцелно преследване на пазарен дял.

Среща ли Евролийз Ауто проблем при осигуряване на ресурс за дейността си при увеличенията на лихвите в последните месеци и по-конкретно високия Софибор?

От началото на годината Евролийз Ауто е емитирало облигационни заеми за близо 30 милиона евро и с тези цифри компанията е един от най-големите емитенти на облигации на БФБ. Дружеството продължава да има отворени кредитни линии на добри цени от повечето от големите банки, опериращи на българския банков пазар. През 2008 г. компанията ще излезе и на международните капиталови пазари. Вече сме и пред финализиране на първото международно финансиране, което ще осигури ресурс на дружеството изцяло в дългосрочен план.

В Евролийз ауто има акционер с 1/3 от капитала, който е офшорна компания, кой е собственика на офшорната компания, каква е ползата от присъствието й в акционерната структура на Евролийз ауто, след като така 0,36 млн. лв. от печалбата на Еврохолд за деветмесечието не е към групата, а към това мацинствено участие?

Миноритарен акционер в Евролийз Ауто е базиран във Великобритания частен фонд, който е с голям опит в осигуряването на международни кредитни линии. Компанията е изключително полезна при осигуряването на финансирането на Евролийз Ауто, което е най-важният фактор за бързото развитие на всяка лизингова компания.

По отношение окрупняването на застрахователния бизнес, чисто теоретично това създава ли 1-2 проблема за акционерите, например поради новото звено в структурата, дивидент от Евроинс може да стигне до акционерите на Еврохолд с 1 г. по-късно, както и отпада задължението по чл. 114 от ЗППЦК за решение на акционерите при сделки на стойност над 10% от активите на холдинга?

Считаме, че нашите акционери ще бъдат склонни да поемат риска за по-бавното стигане на дивидента до Еврохолд България, ако в замяна на това чрез Euroins Insurance Group станат акционери в една от най-големите застрахователни групи в региона. Oсновната причина за създаването на застрахователния подхолдинг е, че в момента водим разговори с дружества от балканския регион с цел покупка. Навсякъде застрахователните надзори предпочитат дружеството майка да бъде основно и само със застрахователна дейност. В противен случай, както се явява Еврохолд България, е много по-сложно се подготвят документите с контрола, тъй като имаме и няколко направления. Поради тези причини подготвянето на документите отнема много повече време. Освен това със създаването на Euroins Insurance Group значително ще бъдат повишени процесите на публичност и прозрачност на застрахователното направление на Еврохолд България. Финансовите отчети на новия подхолдинг ще бъдат заверявани от една от големите международни одиторски компании и ще бъдат достъпни за всеки заинтересован инвеститор като ще включват само отчетите на дъщерните застрахователни компании и по този начин ще дават много по–детайлна финансова информация и повече възможности за следене на всички по–важни финансови показатели, характеризиращи дейността на компаниите от групата.

Означава ли това, че ще го листвате на борсата?

Не се предвижда листване на БФБ на Euroins Insurance Group.

Излезе информация, че за шестмесечието 43% от печалбата на Евроинс е от инвестиране на техническите резерви в акции на БФБ-София, при спада в цената на акциите в последния месец, може ли да се очакват негативни влияния върху печалбата на компанията?

Точната цифра за шестмесечието за реализираните печалби от инвестициите на застрахователни резерви, които включват освен капиталови печалби от борсови инструменти, така и приходи от лихви по банкови депозити, приходи от лихви по ДЦК, приходи от лихви от наеми на недвижимо имущество е 1 милион лева, като тази цифра беше брутна. След приспадане на корпоративния данък  тя представлява около 35% от печалбата на Евроинс за първо шестмесечие на 2007 г. Ако анализирате резултатите на големите застрахователни групи, ще видите, че процентът на печалбите от инвестиране на застрахователни резерви варира между 25% и 40%. Инвестициите на Евроинс на капиталовите пазари са предимно в балансирани и консервативни фондове, включително облигационни, които имат или доста малък, или нулев спад на цената към момента.

Докъде стигна процеса с продажба на гражданска отговорност на автомобилистите в страните от Европейския съюз?

Единственото нещо, което е по-сложно и забави процеса с около 6 месеца, са договорите с презастрахователите. Оказа се, че както на много места сме първи, така и тук сме първи, тъй като първи се опитваме да се възползваме от директивата за свободно предоставяне на услуги в ЕС. Никой презастраховател не го беше разработил като продукт, но вече е въпрос на дни да го стартираме с Испания и до 1-2 месеца след това и с Италия. Тръгнахме да договаряме страна по страна, защото не стана както го предвиждахме в началото-един презастраховател да поеме всички страни.

Как се развива румънския застраховател? Има ли неприятни изненади след като влязохте в собствеността си?

Няма такива изненади. Пълното преструктуриране ще завърши около 15 януари. В момента тече обучението на персонала. До 1 януари ще бъде внедрен и софтуера, който ползва Евроинс, ще имат финансовия модел на Евроинс. В същото време и те са в кампания по гражданска отговорност и тя тече много добре към момента, независимо от неприключилото преструктуриране. За миналата година при премиен приход около 20% от Евроинс, засега дори румънският ни застраховател малко изпреварва българското дружество. Там ще направим около двойно по-голям ръст спрямо средния на пазара и мисля, че за първи път тази година компанията ще излезе на печалба.

Как постигате този ръст в премийния приход на румънския си застраховател?

Нови и качествени продукти. В Румъния нямаха гражданска отговорност на разсрочено плащане. Както го направихме първи в България преди 3 г., така го направихме и в момента в Румъния. Там имаше разсрочено плащане само за корпоративни клиенти. В Румъния има по-ясно изразен пиков сезон при застраховка гражданска отговорност спрямо България през периода декември-януари, докато у нас вече има по-равномерно разпределение през годината, отново с пик декември-януари. С една подходяща кампания в Румъния при 160 000 полици за цялата 2006 г., тази година само за октомври и ноември сме направили 30 000 полици. Тоест ние успяхме да изтеглим малко напред кампанията дори там, благодарение на този продукт.

Продажбите на нови автомобили за периода януари -октомври тази година отчитат ръст от 24% на годишна база, спрямо 30% в началото на годината, тоест налице е забавяне на тенденцията на ръст, това притеснително ли е за холдинга?

Забавянето идва от това, че през миналата година имаше много голям бум през октомври, ноември и декември и тогава растежа на годишна база беше близо 40% и е нормално сега да се чувства забавяне, защото се сравнява спрямо големия бум тогава. Като цяло моите очаквания са, че ръста на пазара ще е около 25% за годината, което съвсем не е малко.

Вашия ръст ще е ли по-голям?

Определено да, аз смея да твърдя, че тази година Еврохолд ще продаде над 3 хил. Автомобила,което е 60% ръст при реализираните 2000 автомобила през 2006 г.

Излязоха данни, че пазара на нови автомобили в Румъния расте с 40% годишно, явно са по-добре по този показател?

Все пак Дачия си е техен продукт. Въобще в Румъния колата е жизненонеобходима, защото тяхната инфраструктура не е толкова развита, колкото например железопътната в България. Населението става малко по-богато, а и те са 3 пъти повече от нас. По коефициент брой автомобили на човек от населението, румънците са след нас и имат да наваксват, тоест пазарът би растял много по-бързо, аналогичното е и при застраховането.

Вярно ли е, че синергията в холдинга е 7-8% и това не е ли малко?

Синергията в Еврохолд България не се измерва само с проценти. Тя започва от мениджмънт ниво, където Холдингът има изключително предимство да дава възможност на изявените си мениджъри да заемат все по-отговорни позиции в други дъщерни компании. В България намирането на качествени хора е един от най-големите проблеми за развитие на бизнеса и в този смисъл  екипът на Еврохолд България е най-голямото му предимство пред конкурентите му. Ще дам един пример за синергията: към момента едва една трета от автомобилите, продавани от нашите дилъри минават през лизинговата ни компания. Останалите две трети отиват във външни лизингови дружества. Същевременно точно тези външни лизингови компании са огромен генератор на бизнес за Евроинс, т.е. формално погледнато  синергията е 33%, но дефакто тя е над 100%.

Планира ли се скоро увеличение на капитала на Еврохолд България, заедно с евентуално придобиване на компания в региона?

Засега няма такова решение. За момента имаме свободен ресурс и нямаме нужда от увеличение на капитала.

Ще гласувате ли за дивидент на следващото общо събрание?

Когато Евроинс стана публично дружество, казахме че поне 20% от печалбата ще бъде разпределяна като дивидент и миналата година го спазихме.

Как може да коментираме спада на акциите търгувани на БФБ-София въобще и в частност акциите на Еврохолд и Евроинс?

През последните месеци Еврохолд България е най-ликвидно търгуемата позиция на БФБ. Като такава акцията е част от корекцията на пазара. Във всеки случай, фактът че при този труден пазар всеки желаещ да излезе от позицията инвеститор може да го направи, защото винаги има насрещно търсене, е неоспорим факт, който трудно може да се каже, че е валиден за много от позициите на БФБ. За нас като мениджъри на компанията е важно да осигурим стабилен фундамент и именно факта, че Еврохолд България има стабилна база, въпреки натиска, който се оказва, акцията има стойност, под която не пада. Основният фундамент на Еврохолд България са резултатите на компанията и това е нашата задача като мениджъри. При сегашните цени на акцията Еврохолд България се търгува на нива около 20 Р/Е -2007г.
Относно акциите на Евроинс смятам, че Евро Финанс се справят много добре със задълженията си на market maker и търговията с акциите на Евроинс през последните месеци се движи в доста тесен коридор.

Кампанията по гражданска отговорност в България стартира с едни цени около 140 лв. за най-ниския клас автомобили, но отново се появи компания, която да прави дъмпинг и предлага 110 лв. напук на всички?

Всички колеги се убедиха, че три години на цени под себестойност са твърде много. Почти всички решиха, че тази година можем да си позволим да не продаваме продукта на загуба, но в същото време някой по-малки дружества решиха, че сега е момента да вземат пазарен дял. Само че Гражданската отговорност има една особеност. Дори тази година да застраховаш 50% от автомобилите, никой не гарантира, че през следващата година тези клиенти отново ще бъдат твои. Това са клиентите, които търсят евтиното и отново ще сменят застрахователя си. По тази причина бих посъветвал всичките си колеги да се придържат към нормалната стойност на продукта и да не се стремят в рамките на година да преразпределят пазарни дялове, защото на следващата година ще ги губят. Евроинс се стреми да си вземе неговия дял от 6-7%. Няма да правим пазарен дял на всяка цена и с всякакви средства. Има много лоша спирала. Когато дадена компания например има голям пазарен дял при ниска цена и на следващата година резултатите не се обосноват, тя трябва да вдигне цената, но в този случай пазарният й дял пада. Голяма част от щетите започват да се предявяват именно в този момент и на компанията й трябва свеж ресурс. Решението е отново да се свалят цените. И кръгът се затваря. Някои компании, които не гледат тази математика, а разчитат, че имат компания майка в Италия или Германия, много се лъжат, че майката ще им покрива загубите всяка година. Има някои, които много добре усещат спиралата и тази година са едни от първите, които подкрепиха идеята да се вдигнат цените.

Мариян Йорданов