Комуникация и медии

Asitrans Asigurǎri увеличава двукратно основния си капитал

Публикация от: 09.08.2007
На 07 август 2007 г в Букурещ се проведе Общо събрание на застрахователната компания Asitrans Asigurǎri, която в края на миналия месец бе придобита от Еврохолд България.

На събранието беше взето решение за двукратно увеличение на основния капитал на компанията - от 12.1 млн. леи на 24.2 млн. леи (7.7 млн. евро). Увеличението на капитала се налага във връзка с амбициите на компанията за постигане на по-висок пазарен дял. След увеличениетo делът на Еврохолд България ще надхвърли 75%.

На Общото събрание бе избран и нов 7-членен състав на Съвета на директорите. Новите членове са Кирил Бошов – Председател на УС на Еврохолд България, Асен Христов – Председател на НС на Еврохолд България и Христо Ценев, който е работил над 6 години за XEROX, последните три от които като финансов директор на компанията в Румъния.