Комуникация и медии

Асен Асенов: Автомобилният бизнес се нуждае от спешни мерки

(B2B  Magazine, ноември 2010)

Трябва да се ограничи вноса на употребявани автомобили, да се въведе ясен регламент за годишните технически прегледи и да се осигурят повече придобивки при покупка на нов автомобил, смята изпълнителният директор на „Авто Юнион Груп”.


Асен Асенов е изпълнителен директор на „Авто Юнион Груп”. Има 12 годишен опит в областта на финансите. Понастоящем ръководи лизинговия и автомобилен бизнес на „Еврохолд България” и е член на Управителния съвет. Асен Асенов притежава бакалавърска степен по „Международни икономически отношения”, магистърска степен по „Счетоводство и контрол” и „Международни счетоводни стандарти и международен бизнес”.


"Еврохолд" остава само с основната си дейност – застраховане, лизинг, продажба на автомобили. Защо?                                                                                                                                                                                                                            Целта е да се фокусираме върху развитието на тези основни бизнеси. Моделът на Еврохолд бе изграждан последователно през последните десет години като особено агресивно през последните пет – създаването и развитието на Евролийз Ауто, регионалната експанзия на Евроинс, придобиването и обособяването на Авто Юнион Груп в сегашната му форма. Накратко, време е да обърнем повече внимание на това, което имаме и да акцентираме върху неговото развитие и органичен растеж. Продажбата на производственото направление бе залегнала в дългосрочната стратегия на Еврохолд и през тази година беше реализирана.

"Авто Юнион Груп" продължава да е най-големият търговец на нови автомобили у нас, какъв е в момента пазарният ви дял?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Авто Юнион Груп поддържа стабилен дял от 13% на пазара на нови автомобили в България за първите девет месеца на 2010 година, изпреварвайки с 2 процента втория по обем играч на пазара. Това, което трябва да се отбележи е, че за същия период на 2009 година Авто Юнион Груп е имал пазарен дял от 10.8%, което означава, че сме успели въпреки кризата да увеличим дела си с 20%.

Продължава ли сривът в продажбите на нови автомобили или има промяна в тренда?
Продажбите на годишна база продължават да са по-слаби от тези през 2009 година, като изоставането до момента е с 35%. Все пак поводи за оптимизъм има и те се дължат на факта, че в началото на 2010 година изоставането беше около 50%, т.е. може да се каже, че вече се забелязва тенденция за намаляване на негативния тренд и може да се очаква годината да приключи с около 20% изоставане спрямо предходната. Ние очакваме пазарът да започне да се възстановява в началото на 2011 година, като дори се надяваме да отбележи ръст с около 10% спрямо 2010 година.

След като през миналата година продажбите на камиони намаляха близо четири пъти, сега изглежда, че спадът се пренесе към леките коли?
Не, не може да се говори за спад в същата степен. Както вече споменах, ние говорим за спад с малко над 1/3, а не в пъти. Камионите бяха засегнати по-силно най-вече заради драстично намалелите обеми в строителния и транспортния бизнес, докато при автомобилите това влияние не е толкова силно изразено.

Как се отразява на резултатите предлагането на съвместни продукти на Авто Юнион с останалите направления в "Еврохолд България" – застраховане и лизинг?
Изключително успешно. Мога спокойно да заявява, че съвместната ни работа осезаемо помага за увеличаване на продажбите. Продуктите “Мазда кеш лизинг”, „Фиат лизинг” и „Каско 4х4” са много добре приети от клиентите и ни дадоха голямо предимство пред конкуренцията.

Това ли е изходът от трудната ситуация за дилърите на нови коли в България - да развиват и друг, съпътстващ автомобилите бизнес?
Не е задължително, но определено помага. Това се отнася не само за ситуацията в момента, а и при пазар с нарастващи продажби. Критични са контролът и вземането на решение за всяка една от съставните части – продажбата на автомобила, лизнговането и застраховането. Общото им предлагане дава сигурност за клиента, гъвкавост и по-добри условия спрямо конкуренцията.

Към кого насочвате новите си предложения фирми или частни лица?
Ние сме най-големият мултибранд дилър на нови автомобили в България, като предлагаме 11 марки автомобили и 3 марки мотопеди, допълнително имаме и 2 компании за оперативен лизинг и автомобили под наем. Портфолиото ни от продукти е много широко и обхваща автомобили от най-ниския до най-високия ценови сегмент, предлагаме както леки, така и лекотоварни и пътнически модификации на автомобили. Това ни позволява да имаме адекватни предложения както към индивидуалните клиенти, така и към големи, средни и малки фирми.

Как се справяте с най-важния въпрос за всеки бизнес - осигуряването на така необходимия свеж финансов ресурс?
Авто Юнион Груп е обезпечен с небходимото оборотно финансиране за гарантиране на доставките от основните партнъори, дори някои лимити бяха намалени с оглед на ниските обеми през последната година. Засега нямаме нужда от инвестиционни кредити – изчакваме по-добри времена за тези проекти.

Как оценявате като цяло състоянието на икономиката ни и какви са вашите прогнози?
Въпреки положителните сигнали за нарастващ износ и положително търговско салдо, мисля, че все още е рано за оптимизъм. Намалелите чуждестранни инвестиции, забавеното разплащане на държавата с частния сектор и липсата на стимули за правене на бизнес не предизвикват положителни очаквания. Специално за автомобилния бизнес са нужни спешни мерки за ограничаване вноса на употребявани автомобили, ясен регламент за годишните технически прегледи и повече придобивки при покупка на нов автомобил – въпрос не само на комфорт и грижа за околната среда, но и на по-малко загинали хора по пътищата.