Комуникация и медии

Асен Христов пред в-к "Дневник": Крайно време е да се въведе задължителната застраховка "Имущество"

Публикация от: 05.07.2007
Чуждите застрахователи са тези, които правят дъмпинг на цените, казва председателят на надзорния съвет на "Еврохолд България"

Асен Христов е председател на надзорния съвет на "Еврохолд България", а доскоро заемаше същия пост и в застрахователя "Евроинс", който е част от структурата на холдинга. Преди седмица "Евроинс" получи наградата на Асоциацията на инвеститорите за публично дружество с най-добро корпоративно управление през 2006 г. По същото време от "Еврохолд България" обявиха, че са купили мажоритарния пакет акции в румънската застрахователна компания "Аситранс Асигурари".
Спечелихте награда за дружество с най-добро корпоративно управление. Колко е важно корпоративното управление и каква ползва може да има една компания от него?
- Тази награда е награда за целия екип на компанията. "Евроинс" е една от малкото застрахователни компании в България, която от създаването си работи с постоянен мениджърски екип. С годините мисля, че той  се доказа като един от най-добрите корпоративни екипи в страната. Още при листването на дружеството на Българската фондова борса поехме ангажимент за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и считаме, че за изминалите 18 месеца изпълнихме това обещание.
Програмата ни за прилагане на международно признатите стандарти дава основните насоките и принципи на доброто корпоративно управление на компанията, които да следваме, освен това гарантира публичността и прозрачността от дейността ни. В тази връзка ползата от доброто корпоративно управление е именно повишаването на доверието на инвеститорите, акционерите в компанията и бизнес партньорите ни.
Можете ли да разкажете за сделката в Румъния - цената по нея, как и защо стигнахте до решение да навлезете на румънския застрахователен пазар?
- Считаме, че опитът, който натрупахме през последните 10 години в България, е изключително подходящ за навлизане на румънския застрахователен пазар. Освен това потенциалът за развитие на пазара в съседната страна е в пъти по-голям от българския.
Колкото до сделката по придобиване на "Аситранс Асигурари" - единственото условие за финализирането й е получаването на разрешение от румънския застрахователен надзор, за което вече сме подали необходимите документи. Надяваме се в рамките на следващите 30 до 40 дни да получим разрешението и тогава ще обявим подробности по сделката. Амбицията ни е в рамките на тази година да приключим интегрирането на "Аситранс" в структурата на холдинга ни "Еврохолд България".
Ако трябва да сравните застрахователните пазари на България и на Румъния, какви са приликите и разликите? Кой расте по-бързо, кой е по-близо до нивата на държавите с развити застрахователни пазари?
- Застрахователният пазар в Румъния се развива изключително  динамично. За миналата година той отбеляза ръст от 39%, или близо 3 пъти повече от българския. Такива са данните и за първото тримесечие на 2007 г., когато премийният приход е достигнал 510 млн. евро, като с това се запазва ръстът от миналата година. Същевременно може да определим румънския застрахователен пазар като сходен и близък до българския - и двата имат сходна регулаторна рамка, близки проблеми и тенденции.
Повечето застрахователни компании в България са собственост на чужди финансови групи, като експанзията е насочена от чужбина към България. Трудно ли е за наш застраховател да излезе на чужд пазар и на какво може да разчита, за да бъде излизането успешно?
- Българският общозастрахователен пазар за тази година ще реализира премиен приход от около 630-650 млн. евро на фона на над 500 млрд. евро, генерирани от общозастрахователния пазар в страните от Европейския съюз. Директивата за свободно предоставяне на финансови услуги дава изключителни възможности за всички застрахователни компании от съюза да работят на целия общозастрахователен европейски пазар. Същевременно в Източна Европа са останали малко на брой застрахователни компании, които не са част от големи международни компании и които имат възможност да реализират тази стратегия. За нашата компания "Евроинс" това свободно движение на услуги е възможност за осигуряване на стабилен растеж на приходите и печалбата, като говорим за средносрочен план от около 5 до 7 години.
Смятам, че "Евроинс" има предимство пред останалите компании, работещи на развитите европейски застрахователни пазари, най-вече с по-ефективната си структура по отношение на разходите. При  формирането на цените на застрахователните продукти голям дял имат т.нар. оперативни разходи. Именно поради тази причина считаме, че можем да бъдем по-конкурентни и по-ефективни.
По-голяма част от премийните приходи на компаниите в България идва от автомобилни застраховки. Ще се промени ли тази тенденция?
- Логично е като част от Европейския съюз България да повтаря модела и тенденциите на развитие на европейските застрахователни пазари. С такова развитие в следващите няколко години очаквам плавно и постепенно да се диверсифицират натрупаните премийни приходи в следващите години.
Последните години след наводненията се обсъжда сериозно идеята за катастрофичен пул за застраховане. Има ли нужда от създаването на такъв?
- Мисля, че е крайно време и в България да се въведе задължителна застраховка "Имущество", каквито са практиките в западноевропейските страни. Така ще бъде по-добре, вместо да се търсят субсидии от фонд "Бедствия и аварии".
Според чужди застрахователи цените на Гражданска отговорност са много ниски, което създава риск при изплащане, отделно у нас тепърва ще се увеличават сумите на исковете. Колко трябва да се повишат цените на "Гражданска отговорност" за 2008 г.?
- Именно чуждите застрахователни компании са тези, които дъмпингират цените на "Гражданската отговорност" у нас. Сумите на исковете са пропорционални на доходите на населението в страната. Логично е според мен цените на полиците по тази застраховка постепенно да нарастват в България.
Едно увеличение на цената на полиците дали ще свие пазара и може ли да откаже потребителите от сключването на застраховки?- Смятам, че цените на "Гражданска отговорност" в България към момента са на границата на разумния минимум. Очаквам плавно покачване на цените, в резултат на което трудно в средносрочен план биха достигнали тези в развитите европейски застрахователни пазари, но се надявам, че в следващите 2-3 години поне ще доближат нивото на страните от Централна и Източна Европа. Мисля, че все по-голямо влияние върху цената на "Гражданска отговорност" ще оказва и системата "Бонус-Малус", при която индивидуално определяне на цената на полицата се прави според рисковия профил на водача - пол, възраст, населено място, извършени нарушения  и т.н. Иначе казано - за разумните водачи  увеличението на цената би трябвало да е доста по-малко в сравнение с рисковите водачи.
Какви мерки застрахователните компании и надзорът трябва да предприемат, за да се поддържа покритието на "Гражданска отговорност" над 90% от автомобилите?
- Мисля, че този проблем има едно решение - въвеждането на единна база данни между застрахователните компании и КАТ.