Комуникация и медии

Асен Христов, председател на НС на Еврохолд България АД пред в. Банкеръ: Евроинс стъпва на пазарите в Румъния и Гърция"

Публикация от: 22.01.2007

Г-н Христов, сливането на "Еврохолд" и "Старком" е факт от два месеца. Кои от дъщерните компании в новия холдинг са най-печеливши?

- На базата на старите дружества "Старком" и "Еврохолд" създадохме новата компания "Еврохолд България" с капитал 50 млн. лв. или 50 млн. броя акции. Един от мотивите за консолидацията е оптимизиране на разходите и по-добро управление на компаниите в новия холдинг. Целите, които си поставяме, са да постигнем 10% пазарен дял в общото застраховане, в допълнителното здравно осигуряване и в продажбата на автомобили, тъй като холдинговата ни структура е синергитична . Ще осъществим плановете си чрез растеж на дъщерните си компании и чрез придобиване на нови.
В момента имаме около 5.1%  пазарен дял в общото застраховане и около 2% в допълнителното здравно осигуряване, макар че в този сектор е трудно да се говори за пазарни дялове, защото при общо реализирани приходи от 20 млн. лв., всяка лична здравна осигуровка би могла да промени класацията.
В сегмента на автомобилното лизинговане, в който доста работихме през 2006 г., държим около 6 -7% от продажбата на леките и лекотоварните моторни превозни средства за цялата страна. Общо за миналата година у нас бяха продадени около 40 хил. нови леки коли, от които 2.5 хил. броя сме изтъргували ние. Наши са дилърите на "Рено", "Нисан" и "Дачия", както и ексклузивният представител на "Сааб" в България - "Скандинавия Моторс" ЕАД.

Кои са приоритетните дейности в новата холдингова структура?

- "Еврохолд България" има няколко приоритетни направления. Инвестиционният му портфейл обхваща най-динамично развиващите се икономически сектори - на финансовите услуги, търговията с автомобили, недвижимите имоти и производството. Дейностите в холдинга взаимно се допълват, което дава възможност на компаниите да умножават дяловете си, да са конкурентноспособни и да повишават пазарната си капитализация.
В сектора финанси основното ни дружество е "Евроинс". Премийният му приход за 2006 г. ще бъде около 52.5 млн. лв., което в сравнение с предходната 2005 г., когато реализирахме 40 млн. лв., представлява ръст от 30%, като нарастването на целия застрахователен пазар за 2006 г. ще е с около 15 процента. Портфейлът на "Евроинс" обхваща над 40 застрахователни продукта, които покриват 18 вида застраховки.
Второто дружество в този сегмент е "Евролийз Ауто", (предишно "Старком Лизинг"),  което за около година и половина се утвърди като едно от най-добрите и е сред първите шест на пазара. Контролният пакет на инвестиционния посредник "Еврофинанс" също е наш. Четвъртата фирма във финансовото направление е здравно - осигурителната компания "Свети Николай Чудотворец", която вече обслужва над 3 хил. клиенти. Дружеството стартира през 2005 г. и бързо изгради широка мрежа от над 120 здравни заведения, с които си партнира.
Към автомобилното търговско направление, освен дъщерните "Скандинавия моторс" и "Нисан София", причисляваме и акционерното дружество "Джи Пи Ес Контрол", една от първите фирми в България, която оперира в областта на GPS - приложенията за контрол, охрана и логистика  на автомобилния парк. Компанията предлага и продукти, свързани с навигацията на шофьори и охрана на превозните средства и пратки. За по-малко от година сме обслужили над 1000 автомобила на  водещи компании у нас, чийто разход на гориво спадна средно с по 30 - 37 процента. Към този сектор принадлежи и "Еспас Ауто" ЕООД.
"Етропал" е водещо предприятие в холдинга. В него се произвеждат медицински изделия за еднократна употреба, като консумативи за хемодиализа, тазобедрени ендопротези и инструменти за имплантиране, спринцовки и други. В "Европал" ще инвестираме през следващите пет години 2 млн. лв. включителноза производство на влакна за мембрани на хемодиализатори. Възнамеряваме да вкараме там и високи технологии, като очакваният оборот ще достигне 20 млн. лева. Във "Формопласт" пък се произвеждат инструменти за твърди пластмасови опаковки за промишлеността, транспорта и селското стопанство, включително пластмасови предмети за бита. Наши партньори са също така "Булфарма", водеща компания в областта на здравеопазването и на търговията на едро с лекарствени средства, представител на някои от най-големите световни и български фармацевтични производители. Направихме джойнт венчър и с "Тайко Хелфкеър Интернешънъл", лидер в световното производство и дистрибуция на медицински консумативи за лечение и реанимация в следоперативен период. Част от холдинга е и "Евротест контрол"АД - с основна дейност изпитване и калибриране на различни минерални суровини, инженерногеоложки проучвания и други.
"Спорт проект" е с предмет на дейност строително предприемачество и строителство на сгради и съоръжения, управление на недвижими имоти и други, както и "Еврохотелс" АД. Дружеството притежава и управлява тризвезден хотел в курорта "Боровец". "Еврохолд имоти" е собственик и управляващ на сграден фонд в столичния квартал "Лозенец", където са разположени изложбените центрове на марките "Рено" "Нисан" и " Дачия".
Оборотният обем на "Еврохолд България" за 2006 г. се очаква да надхвърли 160 млн. лв., а печалбата по предварителни изчисления ще е над 10 млн. лева. По прогнозни изчисления оборотът може да достигне 300 млн. лв., а печалбата - 15 млн. лв. след планираните придобивания през 2007 година.

"Еврохолд България" също е публично дружество, както е  и "Евроинс".  Кога ще стартира борсовата търговия с акциите  на холдинга и дали по този начин ще набирате капитал за останалите си дъщерни компании?

- Както знаете в края на 2005-та КФН потвърди проспекта за вторично публично предлагане на акции на "Евроинс" и го вписа в регистъра на публичните дружества. Търговията с акциите му на фондовата борса у нас официално стартира на 31 януари 2006 година. През юни същата година компанията успешно реализира първата си емисия от 1.5 млн. акции на фондовата борса, а на 2 август влезе в BG40. "Фри флота" на дружеството в момента е около 30% от акционерния му капитал. В скоро време предстои да бъде обявен старта на борсовата търговия с акциите на "Еврохолд България", като за целта централният депозитар трябва да издаде нова книга на акционера, което вероятно ще се случи до края на януари или в началото на февруари. Предполагам, че акциите ни ще се листват от 10 февруари. Тъй като  по закон "БХК" притежва малко над 96% от капитала, а останалите около 4% са в ръцете на 12-те  хил. акционери от бившия приватизационен фонд, най-напред ще направим търгово предложение за тях. Вече се движат документите ни за публично предлагане с цена 2.03 лв. за акция. Не очакваме активно търгуване в началото, затова ще изчакаме законовите 28 дни и ще увеличим "фри флота" на компанията, като за една година постепенно достигнем 30% от капитала й.

Възнамерявате ли да купувате нови фирми и в коя област?

- Ще продължим да развиваме автомобилния си сектор и ако имаме възможност ще придобием и други автомобилни дилъри, включително от съседни на България страни, членки на ЕС - Гърция и Румъния. Оглеждаме се да купим и застрахователни дружества оттам. 

Реални ли са настоящите премии на задължителната автомобилна застраховка "Гражданска отговорност"? Как ще коментирате случващото се на пазара?

-  Всеки застраховател ще отговори, че цените му са реални. Но има и такива, които продават по 60 - 70 - 80 лв., или 40 евро. А тези пари няма да им стигнат дори за кореспонденцията, ако възникне щета.  Подобни практики имат някои от западноевропейските компании, като "Алианц" и "Дженерали", които работят у нас. В Италия, респективно в Германия и Австрия те обаче продават на  в пъти по-високи цени, а у нас правят дъмпинг. Стратегията им е прозрачна - стъпват на сравнително малкия български пазар, изкривяват го с ниски премии, привличат клиентите на останалите дружества и унищожават  конкурентите си. След определено време обаче неминуемо ще вдигнат премиите, за да ги доближат до европейските. Планът им не сработи миналата година, защото и останалите застрахователи намериха начини да се финансират. "Алианц" и "Дженерали" могат да си позволят загуби, защото разполагат с портфейл от 10 - 15 млн. клиенти  в цял свят. До няколко месеца, след като бъде подписано Многостранното споразумение и застраховката ни започне да важи на територията на евросъюза, цените няма да останат на сегашните нива. Тъй като в противен случай италианците, например, ще отскачат до България, за да си купят многократно по-евтина застрахователна полица, отколкото биха купили в собствената си страна? Така, че пазарът ще принуди компании като "Дженерали" и "Алианц" да вдигнат цените си и у нас, за да не загубят клиентите си от останалата част на Европа. 

"Евро инс"  увеличи тарифите си за "Гражданска отговорност" в края на миналата година. Ще предприемете ли ново повишение?

- Нашите цени и тогава бяха едни от най-високите, но независимо от това, след забележката на Комисията за финансов надзор,  "Евроинс" вдигна тарифите си. И бяхме май единствените. Смятаме да задържим тези премийни нива, които са малко над средните за пазара, така че не предвиждаме ново увеличение. "Евроинс" е достатъчно голяма и стабилна компания, за да може да издържи и на това напрежение. 

Наистина ли ще използвате предимствата на европейското членството и ще завоювате нови пазари в съседните страни?

- Така е. След като виждаме, че застрахователният пазар у нас се разстройва, логично е да се насочим към съседните Румъния и Гърция. Щом европейците идват у нас, защо и ние да не правим бизнес при тях.

Разговора води: Катя Йончева