Авто Юнион (до 30.06.2022)

Авто Юнион е холдингово дружество обединяващо инвестициите на Еврохолд в автомобилния сектор. Групата включва компании вносители и официални представителства на марки автомобили, мотоциклети и мотопеди, предлагащи пълен обхват от услуги, включително сервизни, тенекеджийно-бояджийни услуги и смазочни продукти. В структурата на Авто Юнион се включват:

www.avtounion.bg