Комуникация и медии

10,6 милиона лева е печалбата на Еврохолд България към 30 септември 2007 г

Публикация от: 22.11.2007
Холдингът прогнозира над 330 милиона лева приходи за 2007 г.

За първите девет месеца на 2007 г. консолидираните приходи на Еврохолд България АД са в размер на 188 милиона лева. Нетната  печалба  за периода e в размер на 10,6 милиона лева, от които 8,5 милиона лева за групата. Финансовият резултат за деветмесечието е формиран изцяло от печалбите на дъщерните компании. Собственият капитал достига 117 милиона лева. Към 30 септември 2007 г. активите на Холдинга нарастват на 333 милиона лева, спрямо 177 милиона лева към края на 2006 г.

Най-голям принос в приходите и печалбата на Холдинга има направление Финанси, което отчита 115 милиона лева приходи и 6,8 милиона лева печалба.
Второ по дял е Автомобилното направление, съответно с 58 млн.лв приходи и 1,8 милиона лева нетна печалба.
Производственото направление отчита 14 милиона лева приходи и печалба от 1,4 милиона лева.
В консолидирания отчет на групата не са включени резултатите на дружество Пластхим-Т, което бе придобито наскоро. Компанията ще бъде консолидирана от четвъртото тримесечие на настоящата годината.

На база резултатите от деветмесечието, а както и във връзка с успешно проведения аукцион за 21% от акциите на Етропал, Еврохолд България актуализира прогнозите си за цялата 2007 г. както следва:
•    приходи в размер на 330 милиона лева;
•    нетна печалба от 22,7 милиона лева, в т.ч. 18,6 милиона лева за групата.
Холдингът очаква около 70% от предвидената нетна печалба за 2007 г да бъде формирана от печалбите на дъщерните компании, а останалите 30% от финансови операции.

В консолидирания отчет на Холдинга за първи път са включени новопридобитите застрахователна и лизингова компании в Румъния – Euroins Romania и Eurolease Auto Romania. Eurolease Auto Romania е в процедура на увеличение на капитала, като до края на годината той ще достигне 1 милион евро. За изпълнителен директор на дружеството бе назначен Alberto Catalin Anton, бивш мениджър в AFIN Leasing Romania.  

На 27 ноември 2007 г  от 12.00 часа в Гранд хотел София ще се проведе Общо събрание на Еврохолд България, на което ще бъде гласувано решение за консолидиране на застрахователните операции на Холдинга в нова компания EuroIns Insurance Group (EIG).