Комуникация и медии

Eвроинс придобива дружества на германската ERGO в Румъния, Чехия и Беларус

Българската застрахователна група придобива 4 нови компании като част 
от експанзията си в Източна Европа     

София, 7 март 2019 - Една от водещите застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа (ЦИЕ/ЮИЕ) - българската Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), се споразумя да придобие четири застрахователни дружества в три европейски страни - Румъния, Чехия и Беларус. Компаниите, които ще бъдат придобити, са дъщерни на германската ERGO, една от водещите застрахователни групи в Европа и част от Munich Re, който е сред най-големите презастрахователи в света.   

Новите придобивания в цифри и факти

ЕИГ ще придобие три поделения на ERGO в Румъния и Чехия, специализирани в животозастраховане и общо застраховане, както и едно общозастрахователно дружество в Беларус. Двете страни вече са подписали споразумения, а сделката ще бъде финализирана след одобрение от съответните регулаторни органи.    
Съгласно условията, ЕИГ ще придобие всички акции в четирите подразделения на ERGO, в това число собствеността върху договорите за работа на служителите, портфолиото с клиенти и IT системите. През 2017 г. премийният приход, реализиран от четирите дружества на ERGO, достига 72 млн. евро.  
    
Преди по-малко от година ЕИГ купи специализираната в застраховки при пътуване украинска компания ERV, собственост на ERGO. Споразумението още тогава предвиждаше бъдещо сътрудничество между двете страни по сделката, в това число трансфер на ноу хау и възможност ЕИГ да продава застраховки за пътувания с бранда на ERV в Украйна и други държави, в които оперира.
След финализирането на новата сделка ЕИГ ще развива дейност в общо единадесет европейски страни, в това число чрез свои дъщерни дружества в седем от тях - България, Румъния, Северна Македония, Украйна, Грузия, Чехия и Беларус. 

„Придобиването на дъщерните дружества на ERGO в Румъния, Чехия и Беларус се вписва напълно в стратегията за разширяване на нашето присъствие в Централна и Източна Европа и държавите от ОНД, които предлагат голям потенциал за растеж. Това е и добра възможност да диверсифицираме продуктовия си портфейл. От своя страна ЕИГ ще интегрира в новите си подразделения най-добрите практики от дейността в рамките на своята собствена мрежа и ще предложи на новите си клиенти голям набор от надеждни застрахователни продукти, което ще допринесе за по-нататъшното развитие на местните пазари“, коментира Йерун Ван Лейуън, главен оперативен директор на ЕИГ. „С това придобиване ние също така надграждаме партньорството ни с ERGO, което не само ни дава възможност да придобиваме портфейли от лидер в индустрията, но и да извличаме ценен опит и ноу хау “, допълва главният оперативен директор на ЕИГ.
    
„Удовлетворени сме, че намерихме в лицето на ЕИГ подходящ купувач за всички наши четири дъщерни дружества в ЦИЕ. Това споразумение е още една стъпка за оптимизиране на международния ни бизнес, което е наш стратегически приоритет от 2016 г.“, коментира Александър Анкел, главен оперативен директор на ERGO International AG. 

Опитът на ЕИГ в сделките по сливания и придобивания     
    
През последните години ЕИГ придоби пряко или чрез своите поделения: застрахователния бизнес на германската Talanx International в България и Украйна – съответно ХДИ Застраховане и HDI Strakhuvannya; на холандската Achmea в България - Интерамерикан; на QBE в България и Румъния; застрахователния портфейл на АТЕ Иншурънс, румънското дъщерно дружество на гръцката Пиреос Банк; един от водещите застрахователи в Грузия - IC Group; специализираната в застраховки при пътуване украинска компания ERV, собственост на ERGO; значителен дял в руското застрахователно дружество ООО РСО Евроинс. 
В съответствие със стратегията си за развитие и целта да се превърне в една от водещите застрахователни групи в ЦИЕ/ЮИЕ/ОНД, ЕИГ планира да остане фокусирана върху разширяването на присъствието си в региона чрез придобивания и органичен растеж, като в същото време диверсифицира продуктовия си портфейл и дистрибуционните си канали, и поддържа висока ликвидност и капиталова база.    
________________________________________
Евроинс Иншурънс Груп АД
Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) е една от големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. Компанията е фокусирана в предлагането на пълен набор застрахователни продукти  в областите: общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира в 9 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна  и Грузия. ЕИГ развива дейност още в Гърция и Русия. Групата извършва и нишови застрахователни операции в Испания и Италия. ЕИГ обслужва повече от 2.5 млн. клиенти и има 3000 служители. През 2017 г.  международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings присъди "BB-" рейтинг за финансова стабилност на застраховател ("Insurer Financial Strength Rating" - "IFSR") със стабилна перспектива на Евроинс Румъния, най-голямото дъщерно дружество в рамките на ЕИГ. Евроинс Иншурънс Груп е дъщерно дружество на Еврохолд България АД – водеща публична компания, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) и Варшавската фондова борса (WSE). Еврохолд оперира в Централна и Югоизточна Европа с фокус върху застраховането, продажбите на автомобили, лизинга, инвестициите и управлението на активи. www.eig.bg www.eurohold.bg