Комуникация и медии

КФН одобри проспекта за увеличение на капитала на Еврохолд

София, 29 април 2021 - Днес Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта за увеличение на капитала на най-големия публичен холдинг в България и една от водещите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - Еврохолд. Увеличението на капитала ще позволи на холдинга да набере до 100 млн. евро собствени средства чрез емисия нови акции на Българската фондова борса (БФБ).
  
Еврохолд ще предложи за записване 79 млн. нови обикновени акции с емисионна стойност 2.5 лв. всяка. Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане.              
Мениджър на публичното предлагане ще е водещият инвестиционен посредник в България - Евро-Финанс АД, а единствено в качеството й на финансов консултант по емисията е ангажирана Renaissance Capital.