Комуникация и медии

БХК упражни всички свои права от увеличението на капитала на Еврохолд България АД

Публикация от: 16.05.2007


В първия възможен ден, мажоритарният акционер в ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД  - Българска Холдингова Корпорация АД (БХК), упражни всички свои права (64% от общо емитираните) за записване на нови акции от увеличението на капитала на Холдинга. По време на търговската сесия вчера БХК придоби и нови 3 214 070 права, от които също ще се възползва.  Общо за вчерашния борсов ден бяха записани над 70% от новите акции. 

Търговията с правата на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД  ще продължи до 28.05.2007г., а два дни по-късно е крайният срок за записване на акциите от увеличението.