КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР 2023
Отчет Q1 2023 ОСА Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Годишен одитиран 2023
Индивидуален 30.04.202330.06.2023 30.07.2023 30.10.2023 30.01.2024 30.03.2024
Консолидиран 30.04.2023 30.08.2023 30.11.2023 29.03.2024 29.04.2024
 
КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР 2024
ОтчетQ1 2024ОСАQ2 2024Q3 2024Q4 2024Годишен одитиран 2024
Индивидуален30.04.202430.06.202430.07.202430.10.202430.01.202530.03.2025
Консолидиран29.04.202429.08.202429.11.202401.03.202530.04.2025