Капитал 100

Еврохолд България – втората по рентабилност компания в България

На 28 юни 2008 за втора поредна година "Капитал" представи в специално издание детайлна картина на местния корпоративен свят, класирайки най-големите сто български компании в различни категории. Класацията дава най-актуалните данни за развитието на фирмите в страната през изтеклата 2007 г.

Сред най-печелившите компании „Еврохолд България”АД зае второ място с 85.35% по показател рентабилност (печалба/приходи в %), което е само с около процент по-малко от резултата на компанията, заела първо място и с цели 45% пред третата компания в класацията. Средната стойност на показателя за първите 50 компании е 22.6%, а при първите 100 пада до 6.3%.