Комуникация и медии

Промяна на дялово участие

Публикация от: 08.06.2011

На 7 юни 2011 г. в Еврохолд България АД беше получено уведомление по чл.145 от ЗППЦК от Старком Холдинг АД за промяна на дяловото му участие в публичното дружество, съгласно което:

Старком Холдинг АД е намалил дяловото си участие в Еврохолд България АД от 72 568 147 (66.79%) до 70 742 946 броя права на глас в общото събрание на дружеството, което представлява дялово участие в размер на 65,11% от общия брой права на глас в общото събрание на публичното дружество.