Комуникация и медии

Разкриване на дялово участие

В Еврохолд България АД бяха получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК от Експат Капитал АД и Старком Холдинг АД за разкриване на дялово участие в публичното дружество, съгласно които:

Експат Капитал АД е придобил дялово участие в Еврохолд България АД в размер на 21 728 742 броя права на глас в общото събрание на дружеството, което представлява дялово участие в размер на 20% от общия брой права на глас в общото събрание на публичното дружество.

Старком Холдинг АД е намалил дяловото си участие в Еврохолд България АД от 70 742 946 бр. (65.11%) до 55 664 606 броя права на глас в общото събрание на дружеството, което представлява дялово участие в размер на 51.24%% от общия брой права на глас в общото събрание на публичното дружество.