Комуникация и медии

Промяна в управлението на Еврохолд България АД

На 20.08.2009 година Търговският регистър вписа промяна в състава на Управителния съвет на Еврохолд България АД, а именно - на мястото на СИМЕОН МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ като член на УС на дружеството  бе вписан АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ.

Асен Асенов понастоящем е изпълнителен директор и представляващ на автомобилното направление в икономическата група на Еврохолд България, обединено в Авто Юнион Груп ЕАД като същевременно е и председател на Съвета на директорите на Евролийз Ауто ЕАД, обединяващ лизинговия бизнес на Групата. Гради кариерата си в структурата на Еврохолд България, заемайки ръководни длъжности в различни дъщерни дружества.