Комуникация и медии

Промени в структурата за корпоративно управление на Еврохолд

На 28 юни 2012 година, Експат Капитал АД продаде целия си дял акции в размер на 16.7%  от капитала на Еврохолд България АД на Дар Финанс ЕООД. Транзакцията е осъществена на извънборсов пазар.  Дар Финанс – дружество, изцяло собственост на базираната в Лихтенщайн Daru Aktiengesellschaft – ще бъде консултирана в бъдеще от VTB Capital Plc, Лондон, чрез местното представителство VTB Capital, София.

На редовното Общо събрание на акционерите на Еврохолд България АД, проведено днес, 29 юни 2012 година, и във връзка с гореописаната транзакция, беше взето следното решение:

Г-н Красимир Катев, Управляващ директор на VTB Capital АД, заменя  г-н Николай Василев в качеството му на член на Надзорния съвет на Еврохолд България;
Надзорният Съвет на Еврохолд България АД избра г-н Димитър Димитров да заеме позицията на член на Управителния съвет на Еврохолд България на мястото на Експат Капитал АД.  Г-н Димитров има многогодишен опит в банковата индустрия в България като е заемал множество ръководни позиции във водещи банкови институции. До април 2011 година, г-н Димитров е изпълнителен директор на Българската банка за развитие.

Транзакцията и горепосочените промени в структурата на корпоративно управление на Еврохолд ще осигурят дългосрочен фокус, професионална експертиза и обединение на интересите, с цел създаване на дългосрочна стойност за всички акционери на Еврохолд България.