Комуникация и медии

Глоубъл Файнанс получи разрешение от КЗК за придобиването на миноритарен дял в капитала на “Евроинс Иншурънс Груп”

Публикация от: 08.01.2009

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация на стопанска дейност, с която Базилдон Холдинг, дружество чийто капитал е 100 % собственост на Глоубъл Файнанс (Global Finance), ще придобие съвместен контрол над “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД заедно с досегашния собственик “Еврохолд България” АД.

Разрешението на Комисията за защита на конкуренцията е необходимо на Базилдон Холдинг за закупуването на миноритарен пакет акции, който възлиза на 21.49 % от капитала на “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД. Това придобиване е резултат от проекта по финансиране на “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД, по силата на който Глоубъл Файнанс осигури заем в размер на 24,6 милиона евро за увеличение на капитала на дружеството, което повиши платежоспособността, ликвидността и разполагаемите му средства.