Директор Връзки с инвеститорите
Галя Георгиева
тел: + 359 2 9651 653
e-mail: investors@eurohold.bg