Комуникация и медии

Корпоративно съобщение

С настоящото, Ви уведомяваме, че считано от днес 01.03.2022 г., функцията Директор за връзки с инвеститорите на Еврохолд България АД се изпълнява от Галя Александрова Георгиева.