Комуникация и медии

Корпоративно съобщение

Във връзка с  разпространена на автомобилното  изложение информация от Асоциацията на автомобилните производители (ААП) за броя на изнесените нови автомобили в чужбина, от Авто Юнион уточниха, че представяните месечни данни за продажбите на дилърите от автомобилния холдинг на Еврохолд България  включват само и единствено сделки, реализирани на вътрешния пазар. Дружеството счита за наложително, ААП да осигури надеждна статистическа информация, която да показва ежемесечно реализираните  бройки само на вътрешния пазар и по този начин да се показва актуалната пазарна информация за състоянието на продажбите на нови автомобили в страната. За всяка пазарна икономика, продажбите на нови автомобили са един от  най-важните икономически показатели и липсата на адекватна  информация създава изкривена картина за състоянието на вътрешното потребление.