Комуникация и медии

Корпоративно прессъобщение

На 2 октомври 2013 година застрахователният портфейл на ИНТЕРАМЕРИКАН Общо застраховане беше прехвърлен към ЗД ЕВРОИНС. Това стана факт, след като на същата дата бяха постановени съответни регулаторни разрешения от Комисията за защита на конкуренцията и от Комисията за финансов надзор, с което всички предварителни условия за финализиране на сделката бяха изпълнени.

Припомняме, че преди малко повече от месец холандската финансова група АХМЕА Б.В. сключи съответни договори с ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП за прехвърлянето на целия бизнес на ИНТЕРАМЕРИКАН Общо застраховане и Животозастраховане в България.

Считано от днес – 3 октомври 2013 година, поемащият застраховател ЗД ЕВРОИНС стартира цялостното обслужване на застрахователните полици на ИНТЕРАМЕРИКАН Общо застраховане по всички видове застраховки. Екипът на ИНТЕРАМЕРИКАН България също става неразделна част от структурата на ЕВРОИНС, за да може да се осигури оптимално обслужване на увеличаващия се с бързи темпове застрахователен портфейл на ЕВРОИНС и за да се гарантира максимална приемственост в обслужването на клиентите на ИНТЕРАМЕРИКАН България. Валидно от днес, търговската марка ИНТЕРАМЕРИКАН няма да се ползва, като клиентите ще бъдат надлежно информирани за това. Независимо от това, всички настоящи клиенти ще запазят правата си по сключените застрахователни полици и могат да разчитат на коректното обслужване, което са получавали и досега.

Обединеният екип на ИНТЕРАМЕРИКАН България и ЕВРОИНС ще работи усилено за все по-доброто обслужване на настоящите и бъдещи клиенти, а разрастващата се мрежа от офиси и агенции на ЕВРОИНС ще помогне на застрахователното дружество да бъде все по-близо до своите клиенти.

Същевременно продължава да бъде в ход и процедурата по финализиране на сделката за придобиване на 100% от акциите на ИНТЕРАМЕРИКАН Животозастраховане от ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП, уведомлението за което е внесено в Комисията за финансов надзор. Очакваме същото да приключи в най-кратък срок, след което групата на ЕВРОИНС ще бъде в състояние да предлага пълния каталог застрахователни услуги, а по този начин едно голямо разнообразие от застрахователни продукти и все по-изгодни решения за своите клиенти.