Комуникация и медии

Корпоративно прессъобщение

С решение № 989-ЖЗ от 20 декември 2013 година Комисията за финансов надзор издаде разрешение на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП за придобиване на 100% от капитала на ИНТЕРАМЕРИКАН България Животозастраховане. След полученото по-рано съответно разрешение за сделката от Комисията за защита на конкуренцията, всички предварителни условия за финализиране на сделката бяха изпълнени.

Припомняме, че в края на месец август 2013 година холандската финансова група АХМЕА Б.В. сключи съответни договори с ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП за прехвърлянето на целия застрахователен бизнес на ИНТЕРАМЕРИКАН в България – общо застраховане и животозастраховане, като в тази връзка още на 2 октомври 2013 година целият общозастрахователен портфейл на ИНТЕРАМЕРИКАН България ЗЕАД беше прехвърлен към ЗД ЕВРОИНС.

Покупката на акциите на ИНТЕРАМЕРИКАН България Животозастраховане от ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ще бъде осъществена до 31 декември 2013 година, в резултат на което застрахователният холдинг ще може да консолидира новата дъщерна компания считано от настоящата година.

След успешното приключване на сделката с АХМЕА Б.В., още от началото на 2014 година застрахователната група на ЕВРОИНС ще може да осигури предлагане на всички видове застрахователни продукти на българския пазар – общо застраховане, животозастраховане и здравно застраховане.