Комуникация и медии

EБВР предлага решение на застрахователната криза в Румъния

София, 10 април 2023 г. - Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която е миноритарен акционер в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), част от Еврохолд България АД, публикува на 5 април на сайта си позиция по казуса с Евроинс Румъния и относно състоянието на румънския застрахователен пазар. Ето съобщението на институцията:   
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е обезпокоена от разрастващата се криза на застрахователния пазар в Румъния. 

След извършена детайлна проверка (дю дилиджънс), през октомври 2021 г. ЕБВР придоби миноритарен дял в българската Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), компанията-майка на Евроинс Румъния. Като акционер ЕБВР се ангажира с борда на ЕИГ да подобри дейността и представянето на групата, най-вече в Румъния. 
ЕБВР отбелязва публикуваното на 17 март съобщение на румънския финансов регулатор - АСФ, от което става ясно, че лицензът на Евроинс Румъния е отнет поради предполагаеми пропуски в корпоративното управление. Това съобщение следва и публикуван от АСФ доклад на 2 февруари, който идентифицира капиталов недостиг от над 400 млн. евро. 
След този доклад на АСФ, бордът на ЕИГ, подкрепен от ЕБВР, възложи извършването на независим актюерски анализ на Евроинс Румъния на водещ в света актюер. Извършеният анализ не дава основание за преразглеждане на позицията на ЕБВР, че към момента на отнемане на лиценза Евроинс Румъния се намира в много добро финансово състояние. 

ЕБВР води активни разговори с всички отговорни страни за постигане на решение във връзка със сътресенията на пазара, причинени от отнемането на лиценза на Евроинс Румъния. Евроинс Румъния вече разкри задействани клаузи, които реално премахват презастрахователното покритие на поетите рискове по застрахователни претенции в Румъния и създават значителен обем от непокрити задължения. 

ЕБВР желае да помогне за намирането на решение, което не генерира допълнителни разходи за притежателите на полици и данъкоплатците. Затова заедно с ЕИГ банката отправи предложение към АСФ за намиране на такова решение. Във връзка с това предложение ЕБВР, ЕИГ и АСФ продължават да провеждат конструктивни разговори.    
Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) продължава да е една от големите независими застрахователни групи в Централна и Източна Европа, с водещи позиции в България, Румъния, Северна Македония, както и с широко присъствие на пазарите в Полша, Гърция, Украйна и Грузия. ЕБВР ще продължи да работи съвместно с ръководството на ЕИГ и останалите заинтересовани лица за намирането на работещо решение в Румъния, което да е от полза за всички - за компанията, потребителите в Румъния и румънския застрахователен пазар. 

ЕБВР е дългосрочен инвеститор в Румъния и до момента е инвестирала общо 10 млрд. евро в страната. В момента експозицията на банката към държавата е 2.5 млрд. евро, а само през 2022 г. е вложила около 710 млн. евро. Дял в ЕБВР имат повече от 70 държави, в това число Румъния и страните-членки на ЕС.