Комуникация и медии

ЕБВР придобива дял в Евроинс Иншурънс Груп

ЕБВР става миноритарен акционер в българската застрахователна група 
Мажоритарният собственик Еврохолд и ЕБВР осигуряват €42 млн. за увеличение на капитала на ЕИГ 
Евроинс диверсифицира продуктовото си портфолио, ускорява дигитализацията и подобрява корпоративното управление
 
София, 5 октомври 2021 - Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписа споразумение с Еврохолд България АД за придобиване на миноритарен дял в дъщерната на холдинга - Евроинс Иншурънс Груп АД (EИГ), една от водещите независими застрахователни групи в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ).

ЕБВР инвестира 30 млн. евро в EИГ чрез увеличение на капитала, а Еврохолд, мажоритарният собственик на застрахователната група, осигурява допълнителен капитал в размер до 12 млн. евро.
Средствата ще бъдат използвани за развитието и растежа на най-голямото дъщерно дружество на групата -  Euroins Romania Asigurare Reasigurare. Финансирането също така ще подкрепи дейността и растежа на EИГ в Грузия, Гърция, Северна Македония, Полша и Украйна.
 
Анка Йоана Йонеску, директор на ЕБВР за България, заяви: “Тази инвестиция на ЕБВР ще играе ключова роля за стабилността на застрахователния сектор и в същото време ще осигури спокойствие на клиенти, регулатори и доставчици.”

Марк Дейвис, регионален директор в ЕБВР за Румъния и България, добави: “Много сме доволни, че си партнираме с Евроинс за разширяване достъпа до висококачествени, модерни и надеждни застрахователни услуги в Румъния и региона. Щастливи сме също, че паралелно с това работим заедно с румънската Комисия за финансов надзор (ASF) за осигуряването на система за директен сетълмент, която ще е от полза както за клиентите, така и за целия застрахователен сектор в Румъния”.

ЕБВР е партньор на ASF в разработването на нови регулации за управление на процеса по предявяване на застрахователни претенции в автомобилното застраховане в Румъния. Целта е да се подпомогне създаването на по-справедлива система за всички участници - клиенти, сервизи и застрахователи, като в същото време се насърчава интереса на по-големите глобални застрахователи и се привлича капитал в сектора.

Кирил Бошов, главен изпълнителен директор на ЕИГ и председател на управителния съвет на Еврохолд, заяви: “Радваме се да посрещнем една от основните международни финансови институции - ЕБВР, като акционер в ЕИГ. Участието на банката ще увеличи допълнително платежоспособността и растежа на групата ни на пазарите, които са приоритет както за нас, така и за ЕБВР. Инвестицията се реализира във важен момент за най-голямото дружество в застрахователния холдинг - Евроинс Румъния. Тя е ключов елемент в капитализацията на румънското ни дъщерно дружество, в което ЕИГ инвестира над 300 млн. леи през изминалите 12 месеца. По този начин Евроинс Румъния ще продължи развитието си като добре капитализиран, иновативен, клиентски ориентиран и диверсифициран застраховател на предизвикателния местен пазар”. 

Инвестицията на ЕБВР в Евроинс също така ще допринесе за подобряване на корпоративното управление, дигитализация и диверсификация на продуктовото портфолио на застрахователната компания в посока - от задължителните автомобилни застраховки към здравни и имуществени такива, както и полици, свързани със злополуки и пожари. 

ЕБВР е ключов инвеститор в българската икономика като основен неин фокус е подобряването на конкурентоспособността на местния бизнес в страната и чужбина. Инвестициите на банката са насочени към финансирането на модерна и устойчива инфраструктура, както и в развитието на финансови продукти и капиталовите пазари с оглед плановете на България за приемане на еврото. Досега ЕБВР е вложила 4 млрд. евро в българската икономика, подкрепйки близо 270 проекта.

ЕБВР е една от институциите, които осигуриха финансиране на Еврохолд за придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България.