Комуникация и медии

ЕИГ НАЗНАЧИ ГЛАВЕН ОПЕРАТИВЕН ДИРЕКТОР

В началото на м. май ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП (ЕИГ) назначи г-н Йерун Ван Льовен като Главен оперативен директор на компанията. Г-н Ван Льовен е холандски гражданин, който работи в ЦИЕ от 1991 г., а от 1993 г. живее в Чехия. Г-н Ван Льовен е мениджър с дългогодишен опит в областта на общото застраховане, животозастраховането и пенсионното осигуряване, и други финансови услуги. Притежава експертиза по цялостно корпоративно управление, продажби и маркетинг, операции, стартиращи компании, бизнес развитие. Бил е член на управителни и надзорни съвети, както и член на комитети по риск, одит и възнаграждения. През последните 12 години г-н Ван Льовен е изпълнителен директор на една от най-големите чешки застрахователни компании CSOB Insurance – част от застрахователната група на KBC. 

Освен функциите си на Главен оперативен директор г-н Ван Льовен ще отговаря и за експанзията на Групата в страните от Централна Европа, както и за стратегическото развитие на бизнеса ни в Украйна, едновременно с това, допринасяйки и за устойчивия растеж на досегашните компании от Групата.

***
 
Евроинс Иншурънс Груп оперира в пет държави като през последните две години придоби застрахователните операции на Achmea, QBE и Talanx AG в Източна Европа.

Евроинс Иншурънс Груп е една от най-големите независими застрахователни групи в региона на ЦИЕ. Компанията има приблизително 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и над 1 100 служители. От 2014 г. компанията започна дейност в Гърция като част от стратегията си за експанзия. Евроинс Иншурънс Груп е дъщерно дружество на Еврохолд България – водеща българска компания, която оперира в региона на ЦИЕ, с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. Централният офис на ЕИГ е в София.  www.eurohold.bg