Комуникация и медии

ЕИГ ПРИДОБИВА HDI БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП (ЕИГ) подписа договори за покупко-продажба с базираната в Хановер TALANX INTERNATIONAL за придобиване на българския и украинския им бизнес, съответно HDI Застраховане и HDI Strakhuvannya. Брутният премиен приход на двете компании, предмет на сделката, възлиза на 13 милиона евро (2013 г.) за българската и 16 милиона евро (2013 г.) за украинската компания. Общата печалба преди лихви и данъци (EBIT) на двете компании е в размер на около 1 милион евро за 2013 година.
Транзакцията е предмет на регулаторни одобрения в двете страни и се очаква да бъде финализирана през второто тримесечие на 2015 година.
Придобиването на HDI България и Украйна е в изпълнение на стратегията на Групата за експанзия и укрепване на позицията й на една от водещите компании на застрахователния пазар в региона на ЦИЕ. Сделката е естествено продължение на вече реализираните успешни придобивания на Interamerican България и бизнеса на QBE в България и Румъния. След  придобиването, ЕИГ ще оперира в 5 държави като годишните й приходи от застрахователни премии ще надхвърлят 200 милиона евро.

Като част от транзакцията, настоящият и дългогодишен изпълнителен директор на HDI България, г-н Петър Аврамов, ще се присъедини към екипа на Евроинс България като главен изпълнителен директор на компанията. Тази номинация ще осигури плавен преход на процеса по сливането на двете компании.

 

***
 

Евроинс Иншурънс Груп е една от най-големите независими застрахователни групи в региона на ЦИЕ. Компанията има приблизително 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и над 1 100 служители. От 2014 г. компанията започна дейност в Гърция като част от стратегията си за експанзия. Евроинс Иншурънс Груп е дъщерно дружество на Еврохолд България – водеща българска компания, която оперира в региона на ЦИЕ, с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. Централният офис на ЕИГ е в София.  www.eurohold.bg


Talanx e третата по големина компания в Германия и седмата в Европа с премиен приход от 28.1 млрд. евро (2013 г.) и повече от 21.500 служители. Базираната в Хановер Група оперира в около 150 държави. Talanx работи като доставчик на различни марки с фокус върху B2B застраховането. Марките в Групата включват HDI, глобалния индустриален застраховател HDI-Gerling, Hanover Re - един от водещите презастрахователи в света, Targo Versicherungen, PB Versicherungen и Neue Leben – всичките специализирани в банковото застраховане, и Ampega – доставчик на финансови услуги. С придобиването на TU Europa и TUiR Warta S.A. Полша вече е втория основен пазар за Talanx. Рейтинговата агенция Standard & Poor’s присъди на Talanx Primary Group рейтинг за финансова стабилност А+/стабилна перспектива и на Hannover Re Group АА-/много стабилна перспектива. Talanx AG е листната на Франкфуртската фондова борса, участва в MDAX, също така е листната на фондовите борси в Хановер и Варшава (ISIN: DE000TLX1005, Германски борсов код: TLX100, Полски борсов код: TNX). www.talanx.com.