Комуникация и медии

ЕИГ ПРИДОБИВА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ В ГЪРЦИЯ

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) постигна споразумение за придобиването на дъщерната на Credit Agricole животозастрахователна компания, базирана в Гърция. Транзакцията е предмет на съответните регулаторни одобрения и се очаква да бъде финализирана през последното тримесечие на 2015 година.

Това придобиване е в изпълнение на стратегията на Групата за експанзия и укрепване на позицията й на една от водещите застрахователни компании в региона, както и диверсификация на застрахователното портфолио чрез увеличаване на животозастрахователните операции. След успешното приключване на сделката ЕИГ ще притежава компании в 5 държави и се очаква да генерира приходи, надвишаващи 350 милиона евро.

* * *

Евроинс Иншурънс Груп е една от най-големите независими застрахователни групи в региона на ЦИЕ. Компанията има приблизително 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и над 1 200 служители. От 2014 г. компанията започна дейност в Гърция и като част от стратегията си за експанзия през м. февруари т.г. ЕИГ придоби ХДИ България и Украйна от базираната в Германия Talanx International. Евроинс Иншурънс Груп е дъщерно дружество на Еврохолд България – водеща българска компания, която оперира в региона на ЦИЕ, с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. Централният офис на ЕИГ е в София.  www.eurohold.bg