Електрохолд България

Електрохолд България  е холдингова компания включваща инвестициите на Еврохолд в енергийния сектор в България.