Евро-Финанс

Евро-Финанс е основан през 1993 година, като бързо се налага като един от водещите инвестиционни посредници в страната. Компанията предлага широка гама от услуги в сферата на капиталовите пазари и корпоративните финанси. Евро-Финанс извършва дейност съгласно Европейското законодателство и е лицензиран и регулиран от Комисията за финансов надзор на Република България. Компанията е първият български инвестиционен посредник, пълноправен член на Deutsche Börse Group – Германия. Евро-Финанс предлага търговия с валути (FOREX), злато, сребро, петрол, акции, индекси и други. Компанията предлага директен достъп до фондовата борса във Франкфурт – Deutsche Börse Xetra, както и до Българска Фондова Борса – София. В допълнение към брокерските услуги, Евро-Финанс предлага управление на активи, инвестиционно банкиране, консултиране относно сливания и придобивания (M&A) и други инвестиционни услуги за корпоративни и институционални клиенти. Компанията е носител на редица отличия и награди в небанковия финансов сектор, сред които „Най-иновативен инвестиционен посредник“; „Член на БФБ, въвел нови инструменти за търговия“; „Най-иновативна емисия на БФБ“ и други.