Комуникация и медии

ЕВРО-ФИНАНС АД Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ПРИЕТ ЗА ЧЛЕН НА ФОНДОВАТА БОРСА ВЪВ ФРАНКФУРТ

Съветът на директорите на Frankfurter Wertpapierboerse (Frankfurt Stock Exchange), на свое заседание от 23.07.2009 година, взе решение за приемането на ЕВРО-ФИНАНС АД за пълноправен участник, в съответствие с условията на § 12, секция 2 от Правилника на борсата. Това дава възможност ЕВРО-ФИНАНС АД да предложи на своите клиенти пряк, бърз и евтин достъп до най-големия пазар на финансови инструменти в Европа. За осъществяване на сделките ще се използва  изградената инфраструктура между Българска фондова борса и борсата във Франкфурт, което ще изпълни с ново съдържание успешното внедряване на търговската система XETRA на капиталовия пазар у нас. След стартиране на реалната търговия, ЕВРО-ФИНАНС АД ще предлага финансовите инструменти, листвани на борсата във Франкфурт и чрез собствената си платформа ЕФОКС. Дружеството възнамерява да предлага услугите пряко и на българските инвестиционни посредници.