Комуникация и медии

Застрахователите на Еврохолд отчитат близо 6% ръст в премийния приход за първите три месеца на годината

Стар Моторс Скопие очаква да постигне 3% пазарен дял на македонския автомобилен пазар

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита общ премиен приход през месец март в размер на 13.8 милиона евро спрямо 13.6 милиона евро за съпоставимия период на 2012 година.
За първите три месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 5.7% ръст на премийния приход, който е в размер на 40.9 милиона евро по предварителни данни спрямо 38.7 милиона евро, реализирани през януари –март 2012 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния, отчитайки ръст от 11.9%. Здравноосигурителната компания в групата отчита 654 хиляди евро премиен приход за периода спрямо 750 хиляди евро за съпоставимия период на 2012 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 191  продадени автомобила през месец март спрямо реализираните 235 броя през месец март 2012.  Най-голям ръст в продажбите за месеца отчита Стар Моторс (Mazda) с реализираните 71 продажби спрямо продадените 55 автомобила за същия месец на 2012 година (Таблица 3.).  След няколко поредни успешни години с Мазда в България, през настоящата година Стар Моторс ЕООД взе правата за представяне на японската марка и на македонския пазар. До края на м. април ще бъде отворен и продажбено-сервизен център в Скопие, където ще се предлагат всички нови модели, както и пълната гама сервизни услуги. Стар Моторс Скопие ще разполага с 500 кв.м. автосалон, както и 500 кв.м. сервиз на най-популярната локация за автомобилен бизнес в Скопие – улица Скупи. Целта на Стар Моторс Скопие е да надхвърли 3% пазарен дял на македонския пазар на нови автомобили, който отчита приблизително 5 000 продажби годишно. За първите три месеца на 2013 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 16.1% спад в продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили с реализираните 447 продажби спрямо 533 броя за съпоставимия период на 2012 година.

Пълната информация можете да прочетете тук