Комуникация и медии

Позиция на Еврохолд по повод слуховете за участие на холдинга в продажбата на активите на ЧЕЗ Груп в България

София, 25 март 2019 - Във връзка със слуховете и спекулациите, които замесват името на Еврохолд България АД в потенциалната сделка за придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България, ръководството на Еврохолд заявява следното:
  
“Следвайки своята корпоративна политика и правила, Еврохолд България АД не коментира слухове или спекулативни информации, особено, когато това засяга трети страни. Бихме искали да припомним на всеки, че Еврохолд е публична компания, чийто акции се търгуват на Българската и Варшавската фондова борса и като такава, тя спазва стриктно законовите разпоредби и правилата за разкриване и разпространение на корпоративна информация - процес, който се следи внимателно от финансовите регулатори.
   
Всяка една публикувана спекулативна непотвърдена информация би могла да повлияе на цената на акциите на холдинга и да увреди интересите на акционерите, включително миноритарните, като това би могло да се счита и за нарушение на законите, които регулират дейността на публичните компании. Еврохолд и нейните дъщерни дружества винаги са обявявали публично придобиванията си, използвайки всички съществуващи медийни канали и информирайки едновременно всички заинтересовани лица. Ако компанията и подразделенията й възнамеряват да реализират нови придобивания в бъдеще, те ще ги обявят публично и своевременно ще информират всички заинтересовани лица.”   

***
За Еврохолд България АД 
Еврохолд България АД е водеща независима бизнес група в Централна и Югоизточна Европа (ЮИЕ). Компанията развива дейност в застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. През 2018 г. холдингът реализира 1.3 млрд. лв. приходи, а активите й достигат 1.4 млрд. лв. Еврохолд е собственик на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от най-големите независими застрахователни групи в ЮИЕ. ЕИГ оперира в 9 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна и Грузия. ЕИГ развива дейност още в Гърция и Русия, като извършва и нишови операции в Испания и Италия. Групата обслужва повече от 2.5 млн. клиенти и има над 3000 служители.
www.eurohold.bg  www.eig.bg