Комуникация и медии

Акционерите на Еврохолд одобриха увеличение на капитала

Холдингът ще емитира до 80 млн. нови акции с емисионна стойност 1.95 лв. всяка

София, 22 април 2019 г. - Акционерите на Еврохолд България АД, една от водещите независими бизнес групи в региона на Централна и Югоизточна Европа и най-големият публичен холдинг в България, одобриха увеличение на капитала на компанията с близо 80 млн. лв. до 277 млн. лв. чрез емитирането на нови акции. Решението беше взето днес на извънредно общо събрание на дружеството.  
     
Еврохолд ще емитира до 80 млн. нови привилегировани акции, всяка с номинал 1 лв. и емисионна стойност 1.95 лв. По този начин холдингът може да набере до 154 млн. лв. Набраните средства ще бъдат използвани за подсилване на капиталовата позиция на групата, както и в подкрепа на нейната експанзия.
     
Подробна информация се съдържа в проспекта за публично предлагане на ценни книжа, който вече е представен за одобрение от Комисията за финансов надзор. Мениджър е Евро-Финанс АД, един от най-големите инвестиционни посредници в България.
 
Еврохолд отправи обвързваща оферта за придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България на 1 април.

Еврохолд получи ексклузивност за придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България на 17 април.
 
Еврохолд участва самостоятелно в процедурата. 
 
Еврохолд ще финансира сделката със собствени средства и с подкрепата на водещи западноевропейски банки. 
  
Намерението за придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България е част от дългосрочната стратегия на Еврохолд за навлизане в нови регулирани бизнес сегменти, предлагащи големи възможности за устойчив растеж.