Комуникация и медии

Акционерите на Еврохолд одобриха предложението за увеличение на капитала чрез нови акции на БФБ

София, 12 април 2021 - Най-големият публичен холдинг в България и една от големите независими бизнес групи в Югоизточна Европа - Еврохолд АД, ще увеличи капитала си чрез емисия нови акции на Българската фондова борса (БФБ), с която компанията ще може да привлече до 100 млн. евро собствени средства. Проекторешението беше гласувано на извънредно общо събрание на акционерите на 10 април.
 
Предмет на публичното предлагане ще бъдат малко над 79 млн. нови обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2.50 лв. за една акция. За целите на увеличението на капитала ще бъде публикуван проспект, който следва да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор. Инвестиционен посредник по увеличението на капитала е Евро-Финанс АД.
     
Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане.