Комуникация и медии

Еврохолд вече притежава 99% от ЧЕЗ Разпределение и 97% от ЧЕЗ Електро

Холдингът ще отправи търгово предложение за остатъчните акции и планира 
да делиства двете дружества от борсата            

София, 23 март 2022 - Енергийният подхолдинг на Еврохолд България АД - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), който придоби дружествата на ЧЕЗ Груп в България през 2021 г., увеличава дела си в ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД до съответно близо 99% и 97% от капитала.
  
Увеличеното участие е резултат от сделки на Българската фондова борса (БФБ) на 18 март на обща стойност над 100 млн. лв. На тази дата EEEC е придобила 207 107 акции (10.74% от капитала) на ЧЕЗ Разпределение и 1 379 акции (27.58% от капитала) на ЧЕЗ Електро.

EEEC ще отправи търгово предложение за придобиване на остатъчните акции в двете енергийни дружества. Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Комисията за финансов надзор в законовия 14-дневен срок. Мажоритарният акционер също така възнамерява да предприеме действия по отписване на двете дружества от регистъра на публичните дружества и БФБ по законоустановения ред.

EEEC придоби седем дружества на чешката ЧЕЗ Груп за 335 млн. евро през юли 2021 г. След транзакцията холдингът стана собственик на 67% от най-големия дистрибутор (ЧЕЗ Разпределение) и доставчик (ЧЕЗ Електро) на електрическа енергия в България, както и 100% от най-големия търговец в сектора (ЧЕЗ Трейд). EEEC придоби също компания за ИКТ услуги, соларен парк, производствена мощност за енергия от биомаса, както и дружеството, което координираше дейността на всички подразделения на ЧЕЗ Груп в България.

По-късно през октомври енергийният подхолдинг на Еврохолд отправи търгово предложение за остатъчните 33% от капитала на ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро за близо 230 млн. лв. В резултат EEEC увеличи участието си в двете компании до съответно 88.2% и 69.3% от капитала.

Електрохолд ще е новото име на дружествата на ЧЕЗ в България от края на април 2022 г. Операторът на електроразпределителната мрежа в Западна България - ЧЕЗ Разпределение, ще се нарича Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД). Електрохолд България ЕООД ще е правоприемник на ЧЕЗ България ЕООД, Електрохолд Продажби АД - на ЧЕЗ Електро България АД, Електрохолд Трейд ЕАД ще е името на ЧЕЗ Трейд България ЕАД, а дружеството за осигуряване на ИКТ услуги ще се нарича Електрохолд ИКТ ЕАД. Новите имена и лога на публичните ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро трябва да бъдат одобрени от акционерите на общи събрания в края на април.